Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 16: Thực hành đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Giải Tập bản đồ Địa lí 6

Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 16: Thực hành đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc sưu tầm và biên soạn, nhằm giúp học sinh học tốt Tập bản đồ Địa lí 6, đồng thời nâng cao kiến thức môn Địa.

Bài 16: Thực hành đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 6

Em hãy cho biết:

- Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là bao nhiêu?

- Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2: Khoảng cách trên bản đồ............cm. Khoảng cách thực tế là......................

Lời giải:

- Sự chênh lệch về độ cao của các đường đồng mức trên bản đồ địa hình 1 là 40m.

- Dựa vào tỉ lệ bản đồ để tính khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh X1 đến X2: Khoảng cách trên bản đồ 9.7cm. Khoảng cách thực tế là 970m.

Bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa Lí 6

Dựa vào các đường đồng mức ở bản đồ hình 1, em hãy:

- Xác định độ cao của các điểm và điên tiếp vào bảng dưới đây:

Điểm A B C
Độ cao ............................ ............................ ............................

- So sánh đoạn DE với đoạn GH, đoạn nào dốc hơn, vì sao?

Lời giải:

- Xác định độ cao của các điểm và điên tiếp vào bảng dưới đây:

Điểm A B C
Độ cao 120m 220m 155m

- So sánh đoạn DE với đoạn GH: Đoạn DE dốc hơn vì khoảng cách giữa 2 đường đồng mức của đoạn DE ngắn hơn khoảng cách giữa 2 đường đồng mức của đoạn GH.

Bài 3 trang 22 Tập bản đồ Địa Lí 6

Dựa vào đường đồng mức ở hình 2, hãy cho biết: Sườn núi phía đông và sườn núi phía tây, sườn nào dốc hơn, sườn nào thoải hơn. Vì sao em biết?

Lời giải:

Dựa vào đường đồng mức ở hình 2, ta thấy: Sườn núi phía đông thoải hơn và sườn núi phía tây dốc hơn. Vì khoảng cách giữa các đường đồng mức ở sườn đông thưa hơn khoảng cách giữa các đường đồng mức ở sườn tây.

Đánh giá bài viết
76 4.931
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 6 Xem thêm