Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất

Giải Địa lí 6 Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất

VnDoc mời bạn tham khảo lời giải Địa lí 6 bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất. Sau bài Địa lý lớp 6 Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất, các em học sinh cần biết được 5 đới khí hậu chính trên Trái Đất, trình bày được giới hạn và đặc điểm của từng đới, biết quan sát, nhận xét sơ đồ, hình vẽ về 5 đới khí hậu chính trên Trái Đất.

1. Các chí tuyến và các vòng cực trên trái đất:

- Trên bề mặt trái đất có 2 đường chí tuyến.

+ Chí tuyến Bắc

+ Chí tuyến Nam

- Có 2 vòng cực trên trái đất.

+ Vòng cực Bắc

+ Vòng cực Nam.

Các vòng cực l và chí tuyến là gianh giới phân chia các vành đai nhiệt

2. Sự phân chia bề mặt trái đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ.

- Có 5 vành đai nhiệt

- Tương ứng với 5 đới khí hậu trên trái đất. (1 đới nóng, 2 đới ôn hoà, 2 đới lạnh)

a) Đới nóng: (Nhiệt đới)

- Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.

- Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.

- Gió thổi thường xuyên: Tín phong

- Lượng mưa TB: 1000mm - 2000mm

b) Hai đới ôn hòa: (Ôn đới)

- Từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam.

-Đặc điểm: Lượng nhiệt nhận được trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm.

- Gió thổi thường xuyên: Tây ôn đới

- Lượng mưa TB: 500 -1000mm

c) Hai đới lạnh: (Hàn đới)

-Giới hạn: Từ vòng cực bắc về cực bắc và vòng cực Nam về cực Nam.

- Khí hậu giá lạnh, băng tuyết quanh năm.

- Gió đông cực thổi thường xuyên.

- Lượng mưa 500mm.

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết các chí tuyến Bắc và Nam nằm ở những vĩ độ nào? Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở các đường này vào các ngày nào?

Trả lời:

- Chí tuyến Bắc nằm ở vĩ độ 23 độ 027'B; chí tuyến Nam nằm ở vĩ độ 23 độ 027'N

- Các tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với mặt đất ở đường chí tuyến Bắc vào ngày 22-6 (hạ chí) và chiếu vuông góc với mặt đất ở đường chí tuyến Nam vào ngày 22-12 (đông chí)

2. Trên bề mặt Trái Đất còn có các vòng cực Bắc và Nam. Các đường này nằm ở các vĩ độ nào?

Trả lời:

- Vòng cực Bắc nằm ở vĩ độ 66 độ 033'B

- Vòng cực Nam nằm ở vĩ độ 66 độ 033'N

3. Dựa vào hình 58 (SGK trang 67), hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất?

Trả lời:

Trên Trái Đất, có năm đới khí hậu: một đới khí hậu nhiệt đới, hai đới khí hậu ôn đới, hai đới khí hậu hàn đới.

4. Hãy xác định vị trí của đới nóng (hay nhiệt đới) dựa theo hình 58 (SGK trang 67)?

Trả lời

Vị trí của đới nóng (hay nhiệt đới): từ 23 độ 027'B đến 23 độ 027'N

5. Hãy xác định vị trí của hai đới ôn hòa (hay ôn đới) (dựa theo hình 58, SGK trang 67)?

Trả lời:

Vị trí của hai đới ôn hòa (hay ôn đới): từ 23 độ 027'B đến 66 độ 033'B và từ 23 độ 027'N đến 66 độ 033'N

6. Hãy xác định vị trí của hai đới lạnh (hay hàn đới) (dựa theo hình 58, SGK trang 67)

Trả lời:

Vị trí của hai đới lạnh (hay hàn đới): từ 66 độ 033'B đến 90 độ 0B (cực Bắc) và từ 66 độ 033'N đến 90 độ 0N (cực Nam)

* HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI BÀI TẬP

1. Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vành đai nhiệt nào?

Trả lời

- Các chí tuyến là những ranh giới của vành đai nóng và các vành đai ôn đới

- Các vòng cực là những ranh giới của các vành đai ôn hòa và các vành đai lạnh

2. Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

Trả lời:

- Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới:

+ Quanh năm có góc chiếu sáng của ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau ít

+ Quanh năm nóng

+ Gió thổi thường xuyên: Tín phong

- Lượng mưa trung bình năm đạt từ 1.000 mm đến 2.000 mm

3. Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới? Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Trả lời:

- Đặc điểm của khí hậu ôn đới:

+ Góc chiếu của ánh sáng mặt trời và thời gian chiếu sáng trong năm chênh nhau nhiều

+ Lượng nhiệt trung bình. Các mùa thể hiện rất rõ trong năm

+ Lượng mưa trong năm dao động từ 500mm đến 1.000mm

- Gió thường xuyên thổi trong khu vực này là gió Tây ôn đới.

4. Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới. Gió thổi trong khu vực này chủ yếu là gió gì?

Trả lời:

- Đặc điểm của khí hậu hàn đới:

+ Có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ. Thời gian chiếu sáng dao động rất lớn về số ngày và số giờ chiếu trong ngày.

+ Là khu vực giá lạnh, có băng tuyết hầu như quanh năm

+ Lượng mưa trung bình năm thường dưới 500mm

- Gió thổi trong khu vực này chủ yếu là gió Đông cực

Bài tiếp theo:

Đánh giá bài viết
56 7.452
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 6 Xem thêm