Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 23: Sông và hồ

Giải Tập bản đồ Địa lí 6

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 23: Sông và hồ, với việc giải bài tập bản đồ Địa 6 chi tiết không chỉ giúp học sinh có thể so đáp án chuẩn mà còn củng cố kiến thức trọng tâm của bài, rèn luyện nhằm học tốt môn Địa.

Bài 23: Sông và hồ

Bài 1 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 6

Dựa vào hình 59 trong SGK và nội dung bài học, em hãy

- Điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở hình các từ: Sông chính, phụ lưu, chi lưu. Tô màu để xác định rõ lưu vực hệ thống sông ở hình 1.

Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng.

Lưu vực sông là:

Dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa
Diện tích đất đai cung cấp nước cho một con sông

Lời giải:

Điền tiếp vào chỗ chấm và ô màu:

Tập bản đồ Địa lí 6

- Hãy đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng

Lưu vực sông là: Diện tích đất đai cung cấp nước cho một con sông

Bài 2 trang 33 Tập bản đồ Địa Lí 6

Dựa vào nội dung bài học, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Lưu lượng là gì?

- Giả sử tại địa điểm A của một con sông, người ta đo vận tốc nước chảy là 1,2m/s; diện tích mặt cắt ngang của dòng sông là 1300m2. Tính lưu lượng nước tại địa điểm A.

Lời giải:

- Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một thời điểm nào đó, trong một giây đồng hồ (được biểu hiện bằng m3/s).

- Tính lưu lượng khi vận tốc nước chảy là 1,2m/s; diện tích mặt cắt ngang của dòng sông là 1300m2. (Công thức: Lưu lượng = vận tốc * diện tích mặt cắt ngang).

Lưu lượng = 1,2 * 1300 = 1560 m3/s.

Bài 3 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 6

Quan sát biểu đồ về lượng nước của sông Hồng (tại trạm Sơn Tây ở hình 3) qua các tháng trong năm, em hãy:

- Tô màu khác nhau vào các ô trống để phân biệt các tháng mùa lũ và các tháng mùa cạn.

- Điền các từ vào chỗ chấm (...):

Mùa lũ ở sông Hồng kéo dài............... tháng, bắt đầu từ tháng............ đến tháng................ Mùa cạn kéo dài ............tháng, từ tháng ............... đến tháng ........... năm sau.

Lời giải:

- Tô màu

Tập bản đồ Địa lí 6

- Điền các từ vào chỗ chấm: Mùa lũ ở sông Hồng kéo dài 5 tháng, bắt đầu từ tháng VI đến tháng X. Mùa cạn kéo dài 7 tháng, từ tháng XI đến tháng IV năm sau.

Bài 4 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 6

Dựa vào tính chất của nước người ta có thể chia ra làm mấy loại hồ? Đó là những loại hồ nào?

Lời giải:

Dựa vào tính chất của nước người ta có thể chia ra làm 2 loại hồ. Đó là hồ nước ngọt và hồ nước mặn.

Bài 5 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 6

Dựa vào nội dung trong SGk và sự hiểu biết cảu bản thân, em hãy kể tên một vài loại hồ được phân loại theo nguồn gốc hình thành mà em biết.

Lời giải:

Một vài loại hồ được phân loại theo nguồn gốc hình thành: Hồ móng ngựa, hồ miệng núi lửa, hồ thủy điện, hồ nhân tạo,...

Đánh giá bài viết
129 5.356
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 6 Xem thêm