Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Giải bài tập Địa lý lớp 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Sau bài Địa lý lớp 6 Bài 25, học sinh cần trình bày được hướng chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới; nêu được ảnh hưởng của dòng biển đến nhiệt độ, lượng mưa của các vùng bờ tiếp cận với chúng; xác định vị trí, hướng chảy của các dòng biển trên bản đồ thế giới: Dòng biển Gơn -xtrim, Cư - rô - si - ô, Pê - ru, Ben - ghê - la.

Giải bài tập Địa lý 6 trang 76 bài 25 Câu 1:1: Dựa vào bản đồ các dòng biển trong Đại dương Thế giới,hãy:

- Cho biết vị trí và hướng chủ yếu của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Nam, trong Đại Tây Dương và trong Thái Bình Dương.

- Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển nói trên ở nửa cầu Nam.

- So sánh vị trí và hướng chảy của các dòng biển nói trên ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam, từ đó rút ra nhận xét chung về hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong Đại Dương thế giới.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 Bài 25

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Giải bài tập Địa lý 6 trang 76 Câu 2:2. Dựa vào lược đồ hình 65 dưới đây, hãy:

- So sánh nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D, cùng nằm trên vĩ độ 60oB.

- Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu những vùng ven biển mà chúng đi qua.

Lời giải:

- Trên vĩ độ 60oB, địa điểm A; - 19oC; địa điểm B; - 8oC; địa điểm C; + 2oC; địa điểm D; + 3oC. Có sự chênh lệch là do ảnh hưởng của dòng biển (nóng, lạnh).

- Các dòng biển nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn, ngược lại các dòng biển lạnh làm cho nhiệt độ các vùng biển thấp hơn các vùng cùng vĩ độ.

Bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Đánh giá bài viết
86 10.513
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Địa lý 6 Xem thêm