Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 25: Thực hành sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Giải Tập bản đồ Địa lí 6

Mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết bài tập Địa lí 6 do VnDoc sưu tầm và biên soạn - Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 25: Thực hành sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương nhằm học tốt môn Địa.

Bài 25: Thực hành sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Bài 1 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 6

Dựa vào lược đồ các dòng biển trong đại dương thế giới ở hình 1 (trang 36), em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây.

Đại dương Tên dòng biển Nơi xuất phát (khoảng vĩ độ) Hướng chảy
Đại Tây Dương

Dòng biển nóng......

Dòng biển lạnh......

Thái Bình Dương

Dòng biển nóng......

Dòng biển lạnh......

Lời giải:

Tập bản đồ Địa lí 6

Bài 2 trang 37 Tập bản đồ Địa Lí 6

Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy

- Điền nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D (cùng nằm trên vĩ độ 60oB) vào bảng dưới đây:

Địa điểm A B C D
Nhiệt độ (oC) ..................... ..................... ..................... .....................

Giải thích vì sao ở cùng một vĩ độ mà các địa điểm đó lại có nhiệt độ khác nhau

Lời giải:

Địa điểm A B C D
Nhiệt độ (oC) - 19oC - 8oC - 2oC - 3oC

Những địa điểm này nằm trên cùng 1 vĩ độ nhưng lại có nhiệt độ khác nhau, tăng dần từ Tây sang Đông vì:

- Địa điểm A và B là nơi có dòng biển lạnh Labrađô và dòng biển lạnh Grơnlen chảy qua, các dòng này mang theo nhiệt độ thấp từ vùng vĩ độ cao xuống, làm nhiệt độ các vùng chúng chảy qua hạ thấp.

- Địa điểm C và D có nhiệt độ cao hơn vì có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương chảy từ vùng vĩ độ thấp phía Nam lên, mang theo nhiệt độ cao sưởi ấm các vùng mà nó đi qua.

Đánh giá bài viết
93 3.602
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 6 Xem thêm