Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 3: Tỉ lệ bản đồ

Giải Tập bản đồ Địa lí 6

Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 3: Tỉ lệ bản đồ là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc sưu tầm và biên soạn, nhằm giúp học sinh học tốt Tập bản đồ Địa lí 6, đồng thời nâng cao kiến thức môn Địa.

Câu 1: Điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng:

Tỉ lệ bản đồ có tỉ số luôn là 1, vậy:

Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng .................................

Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng.................................

Lời giải:

Tỉ lệ bản đồ có tỉ số luôn là 1, vậy:

Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng nhỏ.

Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bản đồ càng lớn.

Câu 2: Dựa vào nội dung SGK, hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) các ý sao cho thích hợp:

- Những bản đồ có tỉ lệ lớn hơn (1 : 200 000) là..............................................

- Những bản đồ có tỉ lệ (từ 1 : 200 000 đến 1 : 1000 000) là...........................

-Những bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn (1 : 1000 000) là...........................................

Lời giải:

- Những bản đồ có tỉ lệ lớn hơn (1 : 200 000) là bản đồ tỉ lệ lớn

- Những bản đồ có tỉ lệ (từ 1 : 200 000 đến 1 : 1000 000) là bản đồ tỉ lệ trung bình

- Những bản đồ có tỉ lệ nhỏ hơn (1 : 1000 000) là là bản đồ tỉ lệ nhỏ

Câu 3: Dựa vào tỉ lệ của bản đồ trên, hãy đo và tính khoảng cách của các điểm:

- Từ A đến B là ....................mét

- Từ A đến C là.....................mét

- Từ E đến D là ....................mét

- Từ G đến H là.....................mét

Lời giải:

- Từ A đến B là 670 mét

- Từ A đến C là 900 mét

- Từ E đến D là 520 mét

- Từ G đến H là 320 mét

Câu 4: Phần nhận xét dưới đây là đúng hay sai?

Muốn biết nhanh 1cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu mét trên thực địa, thì chỉ cần bỏ đi hai con số không cuối cùng, muốn biết số kilômét thì bỏ thêm ba con số không nữa là năm.

Lời giải:

Đúng

Câu 5: Phần nhận xét dưới đây là đúng hay sai?

a, Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ mép ước hiệu này đến mép ước hiệu kia.

b, Muốn đo khoảng cách giữa 2 ước hiệu trên bản đồ người ta đo từ tâm (điểm giữa) ước hiệu này tới tâm ước hiệu kia.

Lời giải:

  1. Sai,
  2. Đúng
Đánh giá bài viết
121 10.736
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 6 Xem thêm