Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 bài 4

Trắc nghiệm GDQP 10 bài 4 Đội ngũ đơn vị

Trắc nghiệm GDQP 10 bài 4 Đội ngũ đơn vị vừa được VnDoc.com gửi tới bạn đọc. Bài viết được tổng hợp những câu hỏi liên quan đến bài 4 đội ngữ đơn vị môn quốc phòng lớp 10. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập và nắm bắt được kiến thức nội dung bài học nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trắc nghiệm GDQP lớp 10 bài 4

Câu 1. Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

Câu 2. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

Câu 3. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

Câu 4. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng dọc gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

Câu 5. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

Câu 6. Khi kiểm tra gióng hàng, tiểu đội trưởng phải làm gì?

a. Nghiêng đầu để kiểm tra theo chuẩn

b. Bước qua phải hoặc qua trái 5 bước

c. Thực hiện động tác qua phải (trái) để kiểm tra

d. Đứng tại chỗ để kiểm tra toàn đội hình

Câu 7. Đội hình tiểu đội có đội hình nào sau đây?

a. 3 hàng dọc; 4 hàng dọc

b. 2 hàng ngang, 2 hàng dọc

c. 3 hàng ngang, 2 hàng dọc

d. 3 hàng dọc, 2 hàng ngang

Câu 8. Đội hình nào sau đây phải thực hiện điểm số?

a. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang

b. Đội hình trung đội 2 hàng dọc

c. Đội hình trung đội 1 hàng dọc

d. Đội hình trung đội 2 hàng ngang

Câu 9. Đội hình nào sau đây không thực hiện điểm số?

a. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

b. Đội hình trung đội 1 hàng dọc

c. Đội hình trung đội đội 3 hàng ngang

d. Đội hình trung đội 2 hàng ngang

Câu 10. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình thành 1 hàng ngang như thế nào?

a. “Toàn tiểu đội X, 1 hàng ngang- Tập hợp”

b. “Toàn tiểu đội X, thành 1 hàng ngang- Tập hợp”

c. “Tiểu đội X thành 1 hàng ngang – Tập hợp”

d. “Tiểu đội X chú ý: thành 1 hàng ngang- tập hợp”

Câu 11. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình thành 2 hàng ngang như thế nào?

a. “Tiểu đội X thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

b. “Toàn tiểu đội X thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

c. “Toàn tiểu đội X 2 hàng ngang- Tập hợp”

d. “Tiểu đội X chú ý: thành 2 hàng ngang - Tập hợp”

Câu 12. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình thành 1 hàng dọc như thế nào?

a. “Toàn tiểu đội X, 1 hàng dọc – Tập hợp”

b. “Tiểu đội X thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

c. “Toàn tiểu đội X, thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

d. “Tiểu đội X chú ý: thành 1 hàng dọc - Tập hợp”

Câu 13. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình thành 2 hàng dọc như thế nào?

a. “Toàn tiểu đội X, 2 hàng dọc – Tập hợp”

b. “Tiểu đội X chú ý: thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

c. “Toàn tiểu đội X, thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

d. “Tiểu đội X thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

Câu 14. Tiểu đội gồm những đội hình nào?

a. 1 hàng ngang; 1 hàng dọc; 2 hàng ngang; 2 hàng dọc

b. 3 hàng ngang; 3 hàng dọc; 2 hàng ngang; 2 hàng dọc

c. 4 hàng ngang; 3 hàng dọc; 4 hàng dọc

d. 3 hàng dọc; 4 hàng ngang; 5 hàng ngang

Câu 15. Tiểu đội hàng ngang có đội hình nào?

a. 4 hàng ngang

b. 2 hàng ngang

c. 3 hàng ngang

d. Không có đội hình hàng ngang

Câu 16. Tiểu đội hàng dọc có đội hình nào?

a. 3 hàng dọc

b. 4 hàng dọc

c. 2 hàng dọc

d. Không có đội hình hàng dọc

Câu 17. Đội hình nào phải thực hiện điểm số?

a. Tiểu đội 1 hàng ngang

b. Tiểu đội 2 hàng ngang

c. Tiểu đội 2 hàng dọc

d. Trung đội 2 hàng dọc

Câu 18. Chiến sĩ nào làm chuẩn khi giãn đội hình tiểu đội 1 hàng dọc?

a. Tiểu đội trưởng

b. Chiến sĩ đứng đầu hàng (số 1)

c. Chiến sĩ đứng cuối hàng

d. Chiến sĩ đứng giữa hàng

Câu 19. Đội hình tiểu đội nào không thực hiện điểm số?

a.Tiểu đội 1 hàng ngang

b.Tiểu đội 1 hàng dọc

c.Trung đội 1 hàng dọc

d.Tiểu đội 2 hàng ngang

Câu 20. Trung đội hàng dọc không có đội hình nào?

a. 1 hàng dọc

b. 2 hàng dọc

c. 3 hàng dọc

d. 4 hàng dọc

Trắc nghiệm GDQP 10 bài 4 Đội ngũ đơn vị vừa được VnDoc.com gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm về đội ngũ đơn vị. Qua bài viết ta có thể hiểu rõ hơn về tiểu đội, trung đội, cách tập hợp đội hình, chỉnh đốn hàng ngũ... Và để giúp các bạn có thể học tập tốt hơn VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo một số tài liệu được VnDoc.com biên soạn và tổng hợp như Toán lớp 10, Tiếng Anh lớp 10, Hóa học lớp 10... 

Đánh giá bài viết
1 732
Sắp xếp theo

Môn khác lớp 10

Xem thêm