Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 12

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 có đáp án

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 12: Đời sống kinh tế văn hóa bao gồm 17 câu hỏi trắc nghiệm Sử có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm của bài học, giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập và củng cố lý thuyết, nâng cao kết quả học tập.

Câu 1. Các vua nhà Lý thường về địa phương để làm gì?
A. Thăm hỏi nông dân
B. Cày tịch điền
C. Thu thuế nông nghiệp
D. Chia ruộng đất cho nông dân
Câu 2. Tại sao nông nghiệp thời Lý phát triển?
A. Triều đình khuyến khích việc khai khẩn đất hoang
B. Triều đình chăm lo công tác thủy lợi
C. Triều đình cấm giết hại trâu, bò
D. Tất cả các câu trên đúng
Câu 3. Nền tảng kinh tế của xã hội thời Lý là ngành gì?
A. Nông nghiệp
B. Công nghiệp
C. Thủ công nghiệp
D. Thương nghiệp
Câu 4. Vua Lý Thái Tông cho đào kênh Lãm ở Yên Mô-Ninh Bình vào năm nào?
A. Vào năm 1054
B. Vào năm 1056
C. Vào năm 1051
D. Vào năm 1061
Câu 5. Công trình kiến trúc nổi tiếng dưới thời Lý như Chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên, tháp Chương Sơn xây dựng ở đâu?
A. Hà Nội, Hải Phòng
B. Hà Nội, Nam Định
C. Nam Định, Hải Phòng
D. Các địa phương trên
Câu 6: Chùa Một Cột ở Hà Nội được xây dựng trong thời kì nào?
A. Thời nhà Tiền Lê
B. Thời nhà Trần
C. Thời nhà Họ Lê
D. Thời nhà Lý
Câu 7. Văn miếu được xây dựng vào năm nào?
A. Năm 1060
B. Năm 1070
C. Năm 1075
D. Năm 1080
Câu 8. Văn miếu được xây dựng dưới triều vua nào?
A. Lý Thái Tổ
B. Lý Nhân Tông
C. Lý Thánh Tông
D. Lý Thái Tông
Câu 9. Dưới thời Lý ở địa phương thành phần nào trở thành địa chủ?
A. Một số hoàng tử, công chúa
B. Một số quan lại nhà nước
C. Một ít dân thường do có nhiều đất ruộng
D. Tất cả các thành phần trên
Câu 10. Giai cấp nào, tầng lớp nào là lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội phong kiến thời Lý?
A. Giai cấp nông dân
B. Giai cấp công nhân
C. Tầng lớp thợ thủ công
D. Tầng lớp nông nô
Câu 11. Nông nô thường làm việc ở đâu?
A. Cày thuê ruộng đất của địa chủ
B. Trong các xưởng thủ công
C. Trong các cung điện hoặc các nhà quan
D. Trong các xí nghiệp, công trường
Câu 12. Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm nào? Để thờ ai?
A. Năm 1075 – thờ Chu Văn An
B. Năm 1070 – Thờ Khổng Tử
C. Năm 1010 – thờ Lý Công Uẩn
D. Năm 1072 – Thờ Mạnh Tử
Câu 13. Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại vào năm nào?
A. Năm 1075
B. Năm 1076
C. Năm 1077
D. Năm 1078
Câu 14. Các vua nhà Lý sùng bái tôn giáo nào nhất?
A. Đạo phật
B. Thiên chúa
C. Hòa Hảo
D. Cao Đài
Câu 15. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Phong cách nghệ thuật đa dạng, độc đáo và linh hoạt của nhân dân ta thời Lý đã đánh dấu sự ra đời của một nền văn hóa riêng biệt của dân tộc………”
A. Văn hóa Hoa Lư
B. Văn hóa Đại Nam
C. Văn hóa Đại La
D. Văn hóa Thăng Long
Câu 16. Văn hóa - Nghệ thuật phong phú, độc đáo, sáng tạo và linh hoạt của nhân dân ta bắt đầu hình thành rõ nét vào thời kì nào?
A. Thời Tiền Lê
B. Thời Hậu Lê
C. Thời Lý
D. Thời Trần
Câu 17. Một trong những đặc điểm của khoa cử thời Lý là:
A. Chương trình thi cử dễ dàng nên một số người đỗ đạt cao
B. Chế độ thi cử chưa có nề nếp, quy cũ, khi nào triều đình cần mới mở khoa thi
C. Mỗi năm đều có khoa thi
D. 5 năm một lần triều đình tổ chức khoa thi

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu123456789
Đáp ánBDACBDBCD
Câu1011121314151617
Đáp ánACBAADCB

Mời các bạn làm trực tiếp/online tại đây: Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 12 Online

Trên đây là bộ câu hỏi Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 12. Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, .... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
10 2.391
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm