Trắc nghiệm môn Lịch sử 7 bài 28

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 7 bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 7.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử bài: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX

Câu 1: Tác phẩm lịch sử nổi tiếng được Phan Huy Chú viết có tên là gì?

 1. Khâm đại Việt sử thông giám cương mục
 2. Đại Nam thực lục
 3. Lịch triều hiến chương loại chí
 4. Sơ học bị khảo

Câu 2: Tác phẩm Truyện Kiều được Nguyễn Du sáng tác bằng loại chữ viết nào?

 1. Chữ Hán
 2. Chữ Nôm
 3. Chữ Quốc ngữ
 4. Chữ Phạn

Câu 3: Tác phẩm văn học kiệt xuất viết bằng chữ Nôm của Nguyễn Du là

 1. Chinh phụ ngâm.
 2. Cung oán ngâm khúc.
 3. Truyện Kiều.
 4. Hoàng Lê nhất thống chí.

Câu 4: Nội dung thơ của Hồ Xuân Hương

 1. Đả kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền lợi của phụ nữ
 2. Lên tiếng bênh vực các cuộc đấu tranh của nông dân.
 3. Ca ngợi đất nước thái bình thịnh trị, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc
 4. Ca ngợi tình yêu lứa đôi và những giá trị của cuộc sống trong xã hội đương thời.

Cau 5: Nội dung chủ yếu của văn học Việt Nam thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX là gì?

 1. Thể hiện tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam.
 2. Ca ngợi tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình.
 3. Phản ánh cuộc sống đương thời cùng những thay đổi trong tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của con người Việt Nam.
 4. Chống phá triều đình, phê phán những thói hư tật xấu của quan quân nhà Nguyễn.

Câu 6: Năm 1993, công trình kiến trúc nào được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới?

 1. Chùa Tây Phương
 2. Cố đô Huế
 3. Văn miếu Quốc Tử Giám
 4. Cột cờ Hà Nội

Câu 7:Những điệu hát dân gian phổ biến ở miền xuôi cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX là

 1. Quan họ, hát lượn, hát xoan.
 2. Quan họ, trống quân, hát ví, hát dặm, hát tuồng.
 3. Trống quân, hát tuồng, hát xoan, hát khắp.
 4. Hát lượn, hát khắp, hát xoan, hát tuồng.

Câu 8: Văn học chữ Nôm phát triển đỉnh cao thể hiện rõ nhất qua tác phẩm nào?

 1. Chinh phụ ngâm khúc.
 2. Cung oán ngâm khúc.
 3. Qua Đèo Ngang.
 4. Truyện Kiều.

Câu 9: Vị thầy thuốc nào là người có uy tín lớn ở thế kỉ XVIII?

 1. Hoa Đà
 2. Tuệ Tĩnh
 3. Lê Hữu Trác
 4. Hồ Đắc Di

Câu 10: Tác giả của tác phẩm "Lịch triều hiến chương loại chí" là

 1. Trịnh Hoài Đức
 2. Ngô Nhân Tĩnh
 3. Phan Huy Chú.
 4. Lê Quý Đôn.

Câu 11: Tranh dân gian Việt Nam nổi tiếng đầu thế kỉ XIX là

 1. Tranh Đánh vật
 2. Tranh chăn trâu thổi sáo
 3. Tranh Hứng dừa
 4. Tranh Đông Hồ

Câu 12: Phan Huy Chú nổi tiếng trên lĩnh vực nào?

 1. Y học.
 2. Văn học.
 3. Sử học.
 4. Địa lý.

Câu 13: Công trình kiến trúc nổi tiếng ở thế kỉ XVIII là gì?

 1. Đình làng Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh)
 2. Chùa Tây Phương (Thạch Thất, Hà Tây)
 3. Chùa Thiên Mụ (Thừa Thiên Huế)
 4. Khuê Văn Các ở Văn Miếu Hà Nội

Câu 14: Những điệu hát dân gian phổ biến ở miền xuôi cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX là

 1. Quan họ, hát lượn, hát xoan.
 2. Quan họ, trống quân, hát ví, hát dặm, hát tuồng.
 3. Trống quân, hát tuồng, hát xoan, hát khắp.
 4. Hát lượn, hát khắp, hát xoan, hát tuồng.

Câu 15: Nội dung thơ của Hồ Xuân Hương

 1. Đả kích sâu cay vua quan phong kiến, bênh vực quyền lợi của phụ nữ
 2. Lên tiếng bênh vực các cuộc đấu tranh của nông dân.
 3. Ca ngợi đất nước thái bình thịnh trị, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc
 4. Ca ngợi tình yêu lứa đôi và những giá trị của cuộc sống trong xã hội đương thời.

Câu 16: “Chùa là một công trình kiến trúc đặc sắc, là kiểu thức trang trí cung đình tương tự các lớp mái của các lầu, cửa của kinh thành tạo ra sự tôn vinh cao quý”. Đó là chùa nào?

 1. Chùa một cột
 2. Chùa Bút Tháp
 3. Chùa Tây Phương
 4. Chùa Thiên Mụ

Câu 17: Nhân tố nào khiến cho kĩ thuật thế kỉ XVIII đạt được nhiều thành tựu vượt bậc so với thời kỳ trước?

 1. Sự khuyến khích của nhà nước.
 2. Tiếp xúc với kĩ thuật tiên tiến của phương Tây.
 3. Nhân dân hăng say lao động sản xuất.
 4. Do có nhiều đơn đặt hàng từ phương Tây.

Câu 18: Sự phát triển vượt bậc của kĩ thuật đóng tàu của Việt Nam được đánh dấu bằng sự kiện nào?

 1. Nguyễn Văn Tú được nghề làm đồng hồ và kính thiên lý
 2. Đóng được tàu chạy bằng hơi nước
 3. Chế tạo được máy xẻ gỗ chạy bằng sức nước
 4. Chế tạo được tàu chạy bằng than

Câu 19: Những thành tựu kĩ thuật của nước ta cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì?

 1. Sự quan tâm của nhà nước với thủ công nghiệp
 2. Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của các phát minh Trung Hoa
 3. Tài năng của thợ thủ công nước ta
 4. Nền kinh tế hàng hóa phát triển mạnh ở nước ta

Câu 20: Cố đô Huế xây dựng đạt tới quy mô hoàn chỉnh dưới triều vua nào?

 1. Vua Gia Long
 2. Vua Minh Mạng
 3. Vua Thiệu Trị
 4. Vua Tự Đức

Câu 21: Thời Nguyễn Quốc tử giám được đặt ở đâu?

 1. Thăng Long.
 2. Thanh Hóa.
 3. Huế.
 4. Gia Định.

Câu 22: Giáo dục khoa cử nước ta giai đoạn cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX có điểm gì hạn chế?

 1. Các bộ môn khoa học tự nhiên không được đưa vào nội dung thi cử
 2. Các kì thi chọn nhân tài không còn được tổ chức nữa
 3. Số lượng đi thi và đỗ đạt trong các khoa thi ngày càng nhiều
 4. Phát triển thịnh đạt, có sự đổi mới về nội dung thi cử

Câu 23: Tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du không đi sâu phản ánh nội dung nào sau đây?

 1. Phơi bày những mặt xấu của xã hội đương thời
 2. Thể hiện tình thương đối với con người, đặc biệt là người phụ nữ
 3. Ngợi ca cuộc đấu tranh chống áp bức của nông dân
 4. Phê phán chiến tranh giữa các thế lực phong kiến

Câu 24: Vì sao văn hóa dân gian lại có xu hướng phát triển mạnh mẽ ở cuối thế kỉ XIX - nửa đầu thế kỉ XX?

 1. Sự khủng hoảng của chế độ phong kiến
 2. Sự du nhập của văn hóa phương Tây
 3. Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc
 4. Sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa

Câu 25: Sự phát triển của văn học chữ Nôm trong giai đoạn cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX phản ánh điều gì về ngôn ngữ và văn hóa dân tộc?

 1. Sự tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Hoa
 2. Sự tiếp thu có chọn lọc văn hóa phương Tây
 3. Sự hoàn thiện về chữ viết và tính tự chủ của nền văn hóa
 4. Sự thắng thế của văn học chữ Hán với chữ Nôm

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 7 bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về tình hình phát triển văn hóa dân tộc ở cuối thế kỉ 18 - đầu thế kỉ 19...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 7 bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XIX. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 7, Giải bài tập Lịch Sử 7, Giải Vở BT Lịch Sử 7, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7, Lý thuyết Lịch sử 7, Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
1 318
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Lịch sử 7 Xem thêm