Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Endangered Species

Unit 6: Endangered Species là bài học mở đầu chương trình tiếng Anh lớp 12 chương trình mới học kì 2 lớp 12 năm 2019 - 2020. Bài học xoay quanh chủ đề Endangered Species của chúng tôi giúp các em học sinh tích lũy thêm vốn Từ vựng tiếng Anh chủ đề Các loại động vật có nguy cơ tuyệt chủng hiệu quả.

* Xem lại Từ vựng tiếng Anh lớp 12 mới Unit 6:

- Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 Endangered Species

Tiếng Anh 12 Unit 6: Endangered Species

Bài tập Tiếng Anh 12 mới Unit 6 Phonetics có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 12 mới theo Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm nhiều từ vựng có trong Unit 6 tiếng Anh 12 mới: Endangered Species giúp các em học sinh ghi nhớ Từ mới tiếng Anh Unit 6 hiệu quả.

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1: A. occurs B. prevents C. answers D. animals
Question 2: A. study B. bury C. cut D. young
Question 3: A. national B. landscape C. courage D. balance
Question 4: A. liquid B. reliable C. revival D. final
Question 5: A. general B. education C. secondary D. remember
Question 6: A. logic B. voluntary C. opposite D. portable
Question 7: A. species B. invent C. medicine D. tennis

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others.

Question 8: A. biodiversity B. friendliness C. hamburger D. teenager
Question 9: A. holiday B. survive C. family D. interest
Question 10: A. status B. commerce C. burden D. reserve
Question 11: A. vulnerable B. manage C. secure D. submit
Question 12: A. reply B. appear C. protect D. kindness
Question 13: A. swallow B. compete C. maintain D. install
Question 14: A. digest B. finance C. reduce D. provide
Question 15: A. promise B. instance C. oblige D. knowledge

Đáp án

1 - B 2 - B 3 - C 4 - A 5 - D
6 - D 7 - A 8 - A 9 - B 10 - D
11 - A 12 - D 13 - A 14 - B 15 - C

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 12 Unit 6 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 12 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 12, Bài tập Tiếng Anh lớp 12 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 594
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 12 Xem thêm