Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản do VnDoc sưu tầm và biên soạn, tài liệu không chỉ giúp học sinh củng cố lý thuyết bài học mà còn rèn luyện nâng cao thành tích môn Sinh với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh khác nhau.

Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

Câu 1. Thời kỳ mang thai không có trứng chín và rụng vì khi nhau thai được hình thành

A. Thì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

B. Sẽ tiết ra hóc môn kích dục nhau thai (HCG) duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

C. Sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

D. Sẽ duy trì thể vàng tiết ra hoocmôn progesteron ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên

Câu 2. Sự phối hợp của những loại hoocmôn làm cho niêm mạc dạ con dày và phồng lên, tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con là hoocmôn

A. Progesteron và ơstrogen

B. Kích thích nang trứng, progesteron

C. Tạo thể vàng và ơstrogen

D. Thể vàng và progesteron

Câu 3. Nhau thai sản sinh ra hoocmôn

A. Progesteron B. FSH C. HCG D. LG

Câu 4. Các loại hoocmôn phối hợp kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng là hoocmôn

A. kích thích nang trứng (FSH), progesteron và ơstrogen

B. progesteron, hoocmôn thể vàng (LH) và ơstrogen

C. kích thích nang trứng, hoocmôn tạo thể vàng và ơstrogen

D. kích thích nang trứng, hoocmôn tạo thể vàng và progesteron

Câu 5. Tuyến yên tiết ra chất nào?

⦁ FSH
⦁ Testosteron
⦁ LH
⦁ GnRH
⦁ Ơstrogen
Phương án trả lời đúng là:

A. (1) và (4) B. (3) và (4)

C. (1) và (2) D. (1) và (3)

Câu 6. Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, LH kích thích

A. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

B. tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

C. phát triển ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

D. tuyến yên tiết FSH

Câu 7. Cho các yếu tố sau:

⦁ hệ thần kinh
⦁ các nhân tố bên trong cơ thể
⦁ các nhân tố bên ngoài cơ thể
⦁ hệ nội tiết
⦁ hệ đệm
Những yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất trong quá trình điều hòa sinh tinh và sinh trứng là:

A. (1) và (4) B. (1) và (2)

C. (1) D. (4)

Câu 8. Trong cơ chế điều hòa sinh tinh, FSH kích thích

A. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

B. tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

C. phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng

D. tuyến yên sản sinh LH

Câu 9. Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích thíchCâu 9. Trong cơ chế điều hòa sinh trứng, LH kích thích

A. phát triển nang trứng

B. nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng

C. dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ

D. tuyến yên tiết ra hoocmôn

Câu 10. Hoocmôn thể vàng tiết ra gồm

A. progesteron và ơstrogen

B. FSH, ơstrogen

C. LH, FSH

D. Progesteron, GnRH

Câu 11. Trong cơ chế điều hòa sinh trứng FSH kích thích

A. phát triển nang trứng

B. tuyến yên tiết hoocmôn

C. nang trứng chín và rụng trứng, hình thành và duy trì hoạt động của thể vàng

D. dạ con phát triển chuẩn bị cho hợp tử làm tổ

Câu 12. Testosteron nồng độ cao sẽ

A. ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

B. ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH

C. kích thích tuyến yên và vùng dưới đồi tăng tiết GnRH, FSH và LH

D. ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

Câu 13. GnRH kích thích

A. phát triển ống sinh tinh và sản sinh ra tinh trùng

B. tế bào kẽ sản sinh ra testosteron

C. tuyến yên sản sinh LH và FSH

D. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Câu 14. Testosteron kích thích

A. tuyến yên sản sinh LH

B. tế bào kẽ sản sinh ra FSH

C. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

D. ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng

Câu 15. Xét các yếu tố sau:

⦁ căng thẳng thần kinh (stress)
⦁ thiếu ăn, suy dinh dưỡng
⦁ chế độ ăn không hợp lý gây rối loạn trao đổi chất của cơ thể
⦁ sợ hãi, lo âu
⦁ buồn phiền kéo dài và nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy
⦁ nhiệt độ môi trường tăng giảm đột ngột

Những yếu tố gây rối loạn quá trình sinh trứng và làm giảm khả năng sinh tinh trùng là

A. (1), (2), (3), (4) và (5)

B. (1), (2), (5) và (6)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (4) và (5)

Câu 16. Progesteron và ơstrogen nồng độ cao sẽ

A. ức chế tuyến yên tiết GnRH, FSH và LH

B. ức chế tuyến yên và vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

C. kích thích tuyến yên tăng tiết GnRH, FSH và LH

D. ức chế vùng dưới đồi tiết GnRH, FSH và LH

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

A

A

C

C

D

B

D

A

Câu

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

B

A

A

A

C

C

A

B

Đánh giá bài viết
1 1.591
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm