Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 8 (Tiết 2)

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

VnDoc gửi đến các bạn tài liệu Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 8 (Tiết 2) nhằm hỗ trợ quá trình ôn luyện bài học đồng thời nâng cao kết quả của bản thân, với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập trắc nghiệm Lý đa dạng.

Bài tập Vật lý 11 bài 8: Điện năng - Công suất điện

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 11, 12, 13.

Một bếp điện gồm các dây điện trở có giá trị lần lượt là R1 = 4Ω, R2 = 6Ω. Khi bếp chỉ dung điện trở R1 thì đun sôi một ấm nước trong thời gian 10 phút. Thời gian cần thiết để đun sôi ấm trên khi:

Câu 11: Chỉ sử dụng điện trở R2

A. 5 phút

B. 10 phút

C. 15 phút

D. 20 phút

Câu 12: Dùng hai dây R1 mắc nối tiếp với R2 bằng

A. 10 phút

B. 15 phút

C. 15 phút

D. 25 phút

Câu 13: Dùng hai dây R1 mắc song song với R2 bằng

A. 6 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 12 phút

Câu 14: Một acquy có suất điện động 6V. Nếu acquy này làm dịch chuyển 3,4.1018 electron từ cực dương tới cực âm của acquy , thì công suất của acquy này là:

A. 3,264W

B. 13,056 W

C. 3,84W

D. 7,68W

Câu 15: Hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp vào hơi cực của một nguồn điện có hiệu điện thế U thì công suất tiêu thụ của chúng là 20W> nếu hai điện trở này được mắc song song và nối tiếp vào nguồn trên thì công suất tiêu thụ của chúng là

A. 40W

B. 60W

C. 80W

D. 10W

Câu 16: Hai điện trở R1, R2 (R1 > R2) được mắc vào hai điểm A và B có hiệu điện thế U=12V. Khi R1 ghép nối tiếp với R2 thì công suất tiêu thụ của mạch là 4W. Khi R1 ghép song song với R2 thì công suất tiêu thụ của mạch là 18W. Giá trị của R1, R2 bằng

A. R1 = 24Ω; R2 = 12Ω

B. R1 = 2,4Ω; R2 = 1,2Ω

C. R1 = 240Ω; R2 = 120Ω

D. R1 = 8Ω; R2 = 6Ω

Câu 17: Một đèn ống loại 40W được chế tạo để có công suất chiếu sang bằng đèn dây tóc loại 75W. Nếu sử dụng đèn ống này trung bình mỗi ngày 6 giờ, thì trong 30 ngày số tiền điện so với sử dụng đèn dây tóc nói trên sẽ giảm được bao nhiêu? (biết giá tiền điện là 1500 đồng/kW.h)

A. 7875 đ

B. 1575 đ

C. 26,5 đ

D. 9450 đ

Câu 18: Một ấm điện khi được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện qua ấm có cường độ là 5A. Biết rằng giá tiền điện là 1500 đ/kW.h, nếu mỗi ngày sử dụng ấm để đun nước 10 phút, thì trong một tháng (30 ngày) tiền điện phải trả cho việc này là

A. 8250 đ

B. 275 đ

C. 825 đ

D. 16500 đ

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu1112131415161718
Đáp ánCDAACADA
Đánh giá bài viết
1 287
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật Lý 11 Xem thêm