Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 8

Bài tập trắc nghiệm Vật lí 11

Trắc nghiệm Vật lý lớp 11 bài 8 bao gồm cả những câu hỏi lý thuyết cùng nhiều dạng bài tập vận dụng khác nhau, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố kiến thức bài học và ôn luyện mở rộng nâng cao kết quả học tập môn Vật lý.

Bài tập Vật lý 11 bài 8: Điện năng - Công suất điện

Câu 1. Dụng cụ hay thiết bị điện nào sau đây biến đổi hoàn toàn điện năng thành nhiệt năng?

A. Quạt điện

B. Ấm điện

C. Acquy đang nạp điện

D. Bình điện phân

Câu 2. Đặt một hiệu điện thế U vào hai dầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua điện trở có cường độ I. Công suất toả nhiệt trên điện trở này không thể tính bằng công thức:

A. P = RI2

B. P = UI

C. P = U2/R

D. P = R2I

Câu 3. Trên một bong đèn có ghi: 3V-3W, khi mắc bóng đèn trên vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua bóng đèn là

A. 9Ω

B. 3Ω

C. 6Ω

D. 12Ω

Câu 4. Một bóng đèn có ghi: 6V-3W, khi mắc bóng đèn trên vào hiệu điện thế 6V thì cường độ dòng điện qua bóng đèn là:

A. 3A

B. 6A

C. 0,5A

D. 18A

Câu 5. Hai bóng đèn có công suất lần lượt là: P1 và P2 với P1 < P2 đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế U. Cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn và điện trở của mỗi bóng đèn có mối liên hệ:

A. I1 < I2 và R1 > R2

B. I1> I2 và R1 > R2

C. I1< I2 và R1 < R2

D. I1 > I2 và R1 < R2

Câu 6. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu day dẫn là 6V. Điện năng tiêu thụ trên dây dẫn khi có dòng điện cường 2A chạy quan trong 1 giờ là

A. 12J

B. 432000J

C. 10800J

D. 1200J

Câu 7. Công suất của nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r khi dòng điện có cường độ I chạy qua được tính bằng công thức:

Trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 8. Khi nối hai cực của nguồn điện với một mạch ngoài thì công do nguồn điện sinh ra trong thời gian một phút là 720J. Công suất của nguồn điện bằng:

A. 4,2W

B. 12W

C. 1,2W

D. 42W

Câu 9. Hai bóng đèn có các hiệu điện thế định mức lần lượt là U1 và U2. Biết công suất định mức của hai bóng đèn đó bằng nhau. Tỉ số giữa điện trở của các bóng đèn bằng

A. \frac{U_1}{U_2}

B. \frac{U_2}{U_1}

C. \left(\frac{U_1}{U_2}\right)^2

D. \left(\frac{U_2}{U_1}\right)^2

Câu 10. Một ấm điện có ghi 120V-480W, người ta sử dụng nguồn điện có hiệu điện thế 120V để đun nước. Điện trở của ấm và cường độ dòng điện qua ấm bằng

A. 30Ω; 4A

B. 0,25Ω; 4A

C. 30Ω; 0,4A

D. 0,25Ω; 0,4A

Đáp án Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 11

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B D B C A B B B C A
Đánh giá bài viết
1 1.103
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật Lý 11 Xem thêm