CD mp3 - Tape scripts Listening Tiếng Anh 6 thí điểm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
VnDoc.com tổng hợp các tape scripts phần Listening trong sách giáo khoa Tiếng anh 6 thí điểm. Phần listening này đều nằm trong phần Skill 2 của các unit (cả phần Review cũng có), với mục đích giúp phụ huynh cũng như học sinh dễ dàng hơn trong việc tự học, tự nghiên cứu.