Đoạn văn về người nổi tiếng bằng Tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu hướng dẫn cách viết về một người nổi tiếng bằng tiếng Anh gồm 9 đoạn văn viết về nhiều ca sĩ, diễn viên nổi tiếng khác nhau như: đoạn văn Tiếng Anh về Lisa BLACKPINK, Justin Bieber, Britney Spears, Taylor Swift, Michael Jackson, Cristiano Ronaldo, Daniel Radcliffe, Lady Gaga...