Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Four Seasons in a Year

Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Four seasons in a year

Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Four Seasons in a Year gồm nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh về các mùa trong năm cùng những hoạt động và các đặc tính của từng mùa, không chỉ giúp các em làm quen với Tiếng Anh hiệu quả mà còn giúp các em có những giây phút thoải mái, thư giãn. Mời các em theo dõi.

Bài tập về các mùa trong Tiếng Anh

Video học Tiếng Anh cho trẻ em: If You Are Happy

Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Hello Song Nursery Rhymes

Lưu ý: Mùa thu còn có cách gọi khác là: Autumn, video trên dùng Fall để nói về mùa thu là theo cách nói của người Mỹ. Người Anh thường sử dụng Autumn.

Mời các bạn tham khảo lyrics của bài hát Four Seasons in a Year:

Four seasons in a year
I can name all four
Do you wanna' hear?
Let's get ready and say them all
Winter, spring, summer and fall

I'm thinking of a season, with snowmen and ice
And if you like sledding, it's very nice
It's really cold
I need my hat and gloves
Winter is the season I was thinking of!

Let's try a different season this time
I'm thinking of a season where it rains for hours
Which helps the blooming of the brand new flowers
It starts to warm up which I really love
Spring is the season I was thinking of!

Now remind me how many seasons there are, boys and girls
Four seasons in a year
I can name all four
Do you wanna' hear?
Let's get ready and say them all
Winter, spring, summer and fall

I'm thinking of a season where we don't have school
I always play outside in my neighbor's pool
The sun is so hot which I really love
Summer is the season I was thinking of!

Let's try one more season, here we go
I'm thinking of a season where I rake for a while
Then I jump into those colored leaves in a big pile
I pick apples and wear sweatshirt which I really love
Fall is the season I was thinking of!

And how many seasons are there in a year, boys and girls?
Four seasons in a year
I can name all four
Do you wanna' hear?
Let's get ready and say them all
Winter, spring, summer and fall

Four seasons in a year
I can name all four
Do you wanna' hear?
Let's get ready and say them all
Winter, spring, summer and fall
Winter, spring, summer and fall

Đánh giá bài viết
1 1.168
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bé học tiếng Anh qua video Xem thêm