Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Phonics Song

Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Phonics Song

Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Phonics Song hay còn được gọi là A is for Apple, đưa ra bảng chữ cái Tiếng Anh và những đồ vật, con vật có từ Tiếng Anh bắt đầu bằng chữ cái đó, giúp trẻ em làm quen với Tiếng Anh và bảng chữ cái Tiếng Anh, thêm vào đó, các em sẽ có những giờ phút thư giãn vui vẻ bên bạn bè và người thân khi xem video này.

Video học Tiếng Anh trẻ em: ABC songs

Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Bingo Dog Song

Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Four Seasons in a Year

Mời các bạn tham khảo lyrics Video học Tiếng Anh cho trẻ em: Phonics Song:

A is for apple, a a apple
B is for ball, b b ball
C is for cat, c c cat
D is for dog, d d dog
E is for elephant, e e elephant

F is for fish, f f fish
G is for gorilla, g g gorilla
H is for hat, h h hat
I is for igloo, i i igloo
J is for juice, j j juice

K is for kangaroo, k k kangaroo
L is for lion, l l lion
M is for monkey, m m monkey
N is for no, n n no
O is for octopus, o o octopus

P is for pig, p p pig
Q is for question, q q question
R is for ring, r r ring
S is for sun, s s sun
T is for train, t t train

U is for umbrella, u u umbrella
V is for van, v v van
W is for watch, w w watch
Y is for yellow, y y yellow
Z is for zoo, z z zoo

So many things for you to learn about, so many ways sing your song.
So many things for you to learn about, so many ways sing your song.

Đánh giá bài viết
1 1.362
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bé học tiếng Anh qua video Xem thêm