1000 câu trắc nghiệm luyện thi đại học môn Vật lý

1000 Câu trấc nghiệm Vật lý ôn thi THPT Quốc gia

"1000 câu trắc nghiệm luyện thi đại học môn vật lý" tuyển chọn những kiến thức bám sát với chương trình học, được hệ thống theo các chuyên đề riêng, thuận tiện cho các bạn học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Vật lý được tốt nhất. Mời các bạn tải về để tham khảo.

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Câu 2: Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ treo ở đầu một sợi dây mảnh không co dãn, khối lượng dây không đáng kể. Quả cầu của con lắc được tích một lượng điện tích q, treo con lắc vào trong một điện trường biến thiên điều hòa theo phương ngang. Biên độ dao động của con lắc càng lớn nếu

A: chiều dài của dây treo càng nhỏ B: khối lượng của quả cầu càng lớn

C: chiều dài của dây treo càng lớn D: khối lượng của quả cầu càng nhỏ

Câu 3: Vật dao động điều hòa, biết thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng là 0,1s. Tốc độ trung bình của vật trong nửa chu kì là:

Câu 4: Một đồng hồ quả lắc chạy đúng giờ trên mặt đất ở nhiệt độ 170C. Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao h = 640m thì đồng hồ vẫn chỉ đúng giờ. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là a = 4.10-5 K-1. Lấy bán kính trái đất là 6400 km. Nhiệt độ trên đỉnh núi là:

A: 7oC B: 12oC C: 14,5oC D: 1,45oC

Câu 5: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lực đàn hồi lớn nhất của lò xo là 2N và năng lượng dao động là 0,1J. Thời gian trong 1 chu kì lực đàn hồi là lực kéo không nhỏ hơn 1N là 0,1s. Tính tốc độ lớn nhất của vật.

A: 209,44cm/s B: 31,4cm/s C: 402,5cm/s. D: 314,1cm/s

Câu 6: Khi nói về dao động tắt dần, phát biểu nào sau đây là sai?

A: Mọi hệ dao động tự do thực đều là dao động tắt dần.

B: Dao động tắt dần có thể coi là dao động tự do.

C: Dao động tắt dần chậm có thể coi là dao động hình sin có biên độ giảm dần đến bằng không.

D: Dao động tắt dần trong thực tế luôn có hại và cần duy trì các dao động đó.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về dao động điều hoà của vật?

A: Thế năng của vật biến thiên với tần số bằng hai lần tần số của vật dao động điều hoà.

B: Vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng chiều nhau.

C: Khi tới vị trí cân bằng thì tốc độ của vật cực đại còn gia tốc của vật bằng không.

D: Thời gian để vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là một phần tư chu kì.

Đánh giá bài viết
12 5.780
Luyện thi đại học khối A Xem thêm