320 câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TỔNG HỢP 320 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (CÓ ĐÁP ÁN)
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12
BÀI 1. PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG
Câu 1. Pháp luật nước ta mấy đặc trưng bản?
A. Hai. B. Ba. C. Bốn. D. Năm
Câu 2. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành
A. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền do nhà nước đại diện
B. phù hợp với ý chí của nhân dân do nhà nước đại diện
C. mang tính chặt chẽ, tính quyền lực tính bắt buộc chung
D. thể hiện nguyện vọng của nhân dân do nhà nước quản
Câu 3. Các nhân, tổ chức kiềm chế để không làm những điều pháp luật cấm
A. sử dụng pháp luật. B. thi hành pháp luật
C. tuân thủ pháp luật. D. áp dụng pháp luật
Câu 4. Người độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc
tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
A. từ đủ 14 đến dưới 16. B. từ 14 đến đủ 16
C. từ đủ 16 đến dưới 18. D. từ 16 đến đủ 18
Câu 5. Trách nhiệm pháp được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật nhằm
A. giáo dục, răn đe, hành hạ
B. kiềm chế những việc làm trái luật
C. xử phạt hành chính
D. phạt hoặc t hình
Câu 6. Vi phạm pháp luật hành chính hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới
A. quan hệ hội quan hệ kinh tế
B. các quy tắc quản nhà nước
C. các điều luật các quan hệ hành chính
D. quan hệ hội quan hệ hành chính
Câu 7.
Tính giai cấp của nhà nước thể hiện phương diện
A. kinh tế, chính trị, hội
B. kinh tế, cnh trị, ởng
C. kinh tế, văn hóa, hội.
D. kinh tế, chính trị, văn hóa
Câu 8.
Pháp luật
A. các quy tắc xử xự chung, do nhà nước ban hành hoặc công nhận
Trang 1/49
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. các hệ thống chuẩn mực, được quy định trong Hiến pháp, do Nhà nước thừa nhận
C. các quy tắc xử xự chung, do nhà nước thừa nhận trên những chuẩn mực của đời sống
D. các quy tắc xử xự chung của mọi người, do nhà nước ban hành, được áp dụng phạm vi nhất định
Câu 9. “Vợ chồng bình đẳng với nhau, nghĩa vụ quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia
đình” (Điều 19. Bình dẳng về quyền nghĩa vụ giữa vợ, chồng, Luật hôn nhân gia đình năm
2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010) thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến
B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung
D. Tính ý chí khách quan
Câu 10. Hình phạt trong pháp luật hình sự của các nước thể hiện “hậu quả pháp lý” nặng nề nhất
chủ thể phải gánh chịu do hành vi vi phạm pháp luật gây ra thể hiện đặc trưng
A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung
C. Tính chủ quan, quy phạm phổ biến
D. Tính ý chí
Câu 11. Đâu bản chất của pháp luật Việt Nam?
A. Tính giai cấp tính hội. B. nh giai cấp tính chính trị
C. Tính hội tính kinh tế. D. Tính kinh tế và tính hội
Câu 12. Pháp luật mang bản chất của hội
A. pháp luật sở đảm bảo an toàn trật t hội
B. pháp luật bắt nguồn từ hội
C. pháp luật góp phần hoàn chỉnh hệ thống hội
D. pháp luật đem đến một hệ thống chính trị hoàn chỉnh
Câu 13. Nhà nước Việt Nam đại diện cho lợi ích của
A. giai cấp công nhân nhân dân lao động
B. giai cấp công dân
C. các tầng lớp bị áp bức
D. nhân dân lao động
Câu 14. Con cái chửi, mắng cha, mẹ thì s bị
A. luận lên án. B. vi phạm pháp luật hành chính
C. vi phạm pháp luật dân sự. D. vi phạm pháp luật hình sự
Câu 15. Nhận định nào sai khi nói về vai trò của pháp luật?
Trang 2/49
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Pháp luật sở để thiết lập, củng cố tăng cường quyền lực nhà nước
B. Pháp luật phương tiện đề nhà nước quản kinh tế, hội
C. Pháp luật tạo ra môi trường ổn định cho việc thiết lập mối quan hệ giữa các nước.
D. Pháp luật phương tiện để nhân dân bảo vệ quyền chính đáng của mình .
Câu 16. Pháp luật
A. Hệ thống các văn bản nghị định do các cấp ban hành thực hiện .
B. Những luật điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.
C. Hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hànhvà được bảo đảm thực hiện bằng quyền
lực nhà nước.
D. Hệ thống các quy tắc sử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.
Câu 17. Pháp luật đặc điểm
A. Bắt nguồn từ thực tin đời sống hội.
B. sự phát triển của hội.
C. Pháp luật tính quy phạm phổ biến mang tính quyền lực, bắt buộc chung tính xác định
chặt ch về mặt hình thức.
D. Mang bản chất giai cấp bản chất hội.
Câu 18. Bản chất hội của pháp luật thể hiện
A. Pháp luật được ban hành sự phát triển của hội.
B. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong hội.
C. Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.
D. Pháp luật bắt nguồn từ hội, do các thành viên của hội thực hiện, sự phát triển của hội.
Câu 19. Nội dung bản của pháp luật bao gồm
A. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.
B. Quy định các hành vi không được làm.
C. Quy định các bổn phận của công dân.
D. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)
Câu 20. Pháp luật đạo đức quan hệ
A. Chặt chẽ với nhau, người tuân thủ pháp luật người đạo đức, ngược lại người đạo đức
người tuân thủ pháp luật .
B. Pháp luật phương tiện đặc thù để thể hiện bảo vệ các giá trị đạo đức
C. Đạo đức nền tảng hình thành nhân cách, pháp luật nền tảng đảm bảo trật tự hội
D. Tất cả các ý trên.
Câu 21. Nhà nước ban hành luật giao thông đường bộ bắt buộc tất cả mọi người phải tuân theo,
không được làm trái. Thể hiện đặc trưng
Trang 3/49

Câu hỏi trắc nghiệm GDCD có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm GDCD 12, 320 câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 có đáp án. Nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn 320 câu hỏi trắc nghiệm môn GDCD lớp 12 có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Lịch Sử 12, Giải bài tập Địa Lí 12, Học tốt Ngữ văn 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 645
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm GDCD 12 Xem thêm