Abide By - Cách dùng và ví dụ

2 534

Cụm động từ Abide By

Tài liệu Tiếng Anh Cách dùng Abide By dưới đây nằm trong bộ tài liệu Phrasal Verb thông dụng trong Tiếng Anh do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Tài liệu cụm động từ Abide By gồm cách phát âm (Pronuniciation), cách sử dụng (Usage), ví dụ minh họa (Example) giúp bạn đọc ôn tập hiệu quả.

Một số tài liệu luyện thi TOEIC quan trọng khác:

Video về Cụm động từ Abide By

Đánh giá bài viết
2 534
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm