Bài tập hè tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 có đáp án số 3

Bài tập hè tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 có đáp án

Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập hè tiếng Anh lớp 1 năm 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề cương ôn tập hè tiếng Anh lớp 1 lên 2 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 1 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập tại nhà hiêu quả. 

Read and match.

A B
1. Lisa needs a a. apple
2. Thank b. tomato
3. Mai wants some c. eggs.
4. Touch your d. you
5. Bobby has an e. head.

Sắp xếp.

1. living room/ This/ my/ is/ .

_______________________

2. How/ kites/ many/ ?

_______________________

3. two/ I/ trucks/ have/ .

_______________________

4. an/ want/ I/ orange/ ./

_______________________

5. old/ Peter/ How/ is/ ?

_______________________

Choose the odd one out.

1. A. sing B. What C. run
2. A. one B. Where C. How
3. A. dog B. cat C. Lisa
4. A. teddy bear B. much C. many
5. A. This B. living room C. kitchen

ĐÁP ÁN

Read and match.

1 - b; 2 - d; 3 - c; 4 - e; 5 - a; 

Sắp xếp.

1 - This is my living room.

2 - How many kites?

3 - I have two trucks.

4 - I want an orange.

5 - How old is Peter.

Choose the odd one out.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - A; 5 - A;

Trên đây là Bài tập hè tiếng Anh lên lớp 2 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 2 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 2 online, Đề thi học kì 2 lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 2, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 98
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm