Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 dành cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 4 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Write “a” or “an”

1. _____________ umbrella

2. _____________ plane

3. _____________ apple

4. _____________ orange

5. _____________ book

II/ Look at the picture and complete the words

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

1. _ i _ c h _ n

2. _ o b _ _

3. c _ _ y o _

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

4. _ _ t e

5. c _ a _ _

6. _ a _

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. is/ What/ it/ ?/

________________________________________

2. What/ name/ is/ his/ ?/

________________________________________

3. grandpa/ I/ my/ love/ ./

________________________________________

4. hands/ She/ has/ two/ ./

________________________________________

-The end-

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5

I/ Write “a” or “an”

1. ______an_______ umbrella

2. ______a_______ plane

3. ______an_______ apple

4. ______an_______ orange

5. ______a_______ book

II/ Look at the picture and complete the words

1. kitchen

2. robot

3. crayon

4. kite

5. chair

6. car

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. What is it?

2. What is his name?

3. I love my grandpa.

4. She has two hands.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 4, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 2, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 3.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.717
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm