Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 8

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên 2

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 8 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 dành cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 8

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Look at the pictures and complete the words

1. _ i _ e

2. d _ _ l

3. _ a _ l

4. h _ p p _

5. b _ n a _ _

6. _ a _

II/ Write “is/ are/ am”

1. She __________ a doctor.

2. I __________ ten

3. It __________ a penguin

4. We __________ friends

5. You __________ eight.

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. He/ house/ isn’t/ the/ in/ ./

_________________________________________

2. boys/ are/ They/ ./

_________________________________________

3. A/ a/ has/ mango/ man/ ./

_________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 8

I/ Look at the pictures and complete the words

1. kite

2. doll

3. ball

4. hippo

5. banana

6. bat

II/ Write “is/ are/ am”

1. She ____is______ a doctor.

2. I _____am_____ ten

3. It _____is_____ a penguin

4. We ____are______ friends

5. You ____are______ eight.

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. He isn’t in the house

2. They are boys.

3. A man has a mango.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 8. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 7, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 5, Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 số 6.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 412
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm