Bài tập ôn tập Giải tích 12 Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I:
ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Câu 1: Đồ thị hàm số
3 2
3 1y x x
điểm cực đại là:
A.
(0; 1)
B.
( 1;0)
C.
( 2;3)
D.
( 3;2)
Câu 2: Cho hàm số
2
2
x
y
x
. Đồ thị hàm số tiệm cận ngang là:
A.
2x
B.
2y
C.
1x
D.
1y
Câu 3: Hàm số
4 2
2 4 2y x x
đồng biến trên khoảng
A.
( ;1)
B.
(1; )
C.
( ;0)
D.
(0; )
Câu 4. Giá trị lớn nhất
giá trị nhỏ nhất
m
của hàm số
2 3
1
x
y
x
trên đoạn
3;0
là:
A.
2, 3M m
B.
9
, 4
4
M m
C.
9
, 3
4
M m
D.
9
3,
4
M m
Câu 5: Đồ thị hàm số
4
2
3
2
x
y x
điểm cực tiểu là:
A.
2
( 1; )
5
B.
5
( 1; )
2
C.
5
( ; 1)
2
D.
2
( ; 1)
5
Câu 6: Đường cong nào dưới đây đồ thị hàm số
23
23
xxy
.
A.
B. .
C.
D.
Câu 7. Trong các m số sau đây, hàm số nào không cực trị
A.
3 2
3 3y x x
B.
4 2
1y x x
C.
3
2y x
D.
4
3y x
Câu 8. Trong các m số sau, hàm số nào có đúng một điểm cực trị
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
2 2y x
B.
4 2
3 2y x x
.
3
3 2y x x
D.
4 2
3 2y x x
Câu 9. Giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
3 2
3 9 35y x x x
trên đoạn
4;4
lần lượt là:
A.
20; 2
B.
10; 11
C.
40; 41
D.
40;31
Câu 10. Giá trị lớn nhất
của hàm số
3 2
3 9 35y x x x
trên đoạn
0;4
A.
40M
B.
35M
C.
15M
D.
29M
Câu 11. Giá trị nhỏ nhất
m
của hàm số
3 2
3 9 35y x x x
trên đoạn
4;2
A.
11m
B.
64m
C.
55m
D.
41m
Câu 12: Cho hàm số
2
4
x
y
x
. Đồ thị hàm số các đường tiệm cận là:
A.TCĐ:
2x
B.TCĐ:
2x
C.TCĐ:
2y
D.TCĐ:
2y
Câu 13: Hoành độ giao điểm
0
x
của đường thẳng
2 1y x
đồ thị của hàm số
2 5
1
x
y
x
A.
0
2x
B.
0
1 13
2
x
C.
0
3
2
x
D.
0
3
2
x
hoặc
0
2x
Câu 14: Đồ thị của m số
3 2
3 2y x x
cắt đường thẳng
2 1y x
tại mấy điểm
A. 1 điểm B. 2 điểm C. 3 điểm D. 4 điểm
Câu 15:
Dựa vào đồ thị y cho biết: Công thức của hàm số
y f x
A.
2 3
1
x
y
x
B.
2 3
1
x
y
x
C.
2
1y
x
D.
1
2
1
y
x
Câu 16: Đường thẳng
2 1y x
cắt đồ thị của hàm số
3
2 3
x
y
x
tại hai điểm phận biệt lần lượt tung độ
1 2
,y y
. Giá trị
1 2
y y
là: A.
9
2
B.
C.
5
2
D.
1
4
Câu 17: Giá trị của m để đồ thị hàm số
3 2
3(2 1) (12 5) 2y x m x m x
đi qua điểm (1;2)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
1
5
m
B.
3
4
m
C.
3
2
m
D.
1
2
m
Câu 18: Hàm số y
22
24
xx
A. một điểm cực trị.
B. hai điểm cực trị
C. 3 điểm cực trị tạo thành tam giác vuông.
D. 3 điểm cực trị tạo thành tam giác đều.
Câu 19. Hàm số
3 2 2
1
2 1
3
y x mx m m x
hai điểm cực trị khi ch khi:
A.
0m
B.
0m
C.
0m
D.
0m
Câu 20: Đồ thị hàm số
1
12
x
mmx
y
tiệm cận đứng tiệm cận ngang khi chỉ khi.
A.
Rm
.
B.
1;m
.
C.
);1(1; m
.
D.
1m
.
Câu 21: Giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm s
2
10 xxy
lần lượt là.
A.
1052
.
B.
5210
.
C.
1010
.
D.
5210
.
Câu 22: Giá trị của m để hàm số
3 2 2
1
( 1) 1
3
y x mx m m x
đạt cực đại tại điểm
1x
:
A.
1m
B.
2m
C.
1 2m m
D. Không giá trị m nào thỏa mãn.
Câu 23. Hàm số
3 2
1
2 1 3
3
y x m x m
đạt cực đại tại
0x
khi chỉ khi:
A.
1
2
m
B.
1
2
m
C.
1
2
m
D.
1
2
m
Câu 24: Giá trị của m để hàm số
3 2
3 3 1y x x mx m
đồng biến trên tập xác định :
A.
1m
B.
1m
C.
1m
D.
1m
Câu 25: Giá trị của m để hàm số
3 2
3y x x m
cực đại, cực tiểu sao cho y
y
CT
trái dấu?
A.
4m
B.
0 4m
C.
0m
D.
0 4m m
Câu 26. Giá trị của m để hàm số
4 2
2y x mx
đúng một điểm cực trị :
A.
0m
B.
0m
C.
1m
D.
0m
Câu 27: Giá trị của m để hàm số
4mx
y
x m
nghịch biến trên các khoảng xác định :
A.
2m
B.
2m
C.
2 2m
D.
2 2m m
Câu 28: Tọa độ giao điểm của đồ thị c hàm số
3 2 4 2
2 3 1 3 1y x x x y x x
là.
A.
0; 1 1; 5và
.
B.
1; 5 1; 5và
.
C.
0; 1 1; 5và
D.
0; 1 ; 1;5 ; 1;5

Bài tập trắc nghiệm Toán 12 chương 1

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bài tập ôn tập Giải tích 12 chương 1 - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số, bộ tài liệu tổng hợp những dạng bài tập Toán chương 1 lớp 12 chắc chắn sẽ giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn. Mời các bạn và thầy cô tham khảo.

Bài tập ôn tập Giải tích 12 Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số gồm 44 câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp các kiến thức được học trong chương 1 bao gồm: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số; Cực trị của hàm số; Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số; Đường tiệm cận; Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Hy vọng đây sẽ tài liệu hữu ích giúp các em học sinh nắm vững hơn các dạng toán Giải tích lớp 12.

Ngoài Bài tập ôn tập Giải tích 12 Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu khác như: Toán lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải Vở BT Toán 12, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12, Đề thi học kì 1 lớp 12, Đề thi học kì 2 lớp 12

Đánh giá bài viết
1 51
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm