Bài tập ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Vật lý lớp 9

Bài tập ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Vật lý lớp 9 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là tài liệu hay cho các bạn học sinh tham khảo trong quá trình nghỉ ở nhà phòng chống dịch bệnh viêm phổi. Nội dung trọng tâm với lý thuyết và các câu hỏi bài tập nằm trong chương 2 Điện từ học. Mời các bạn cùng tham khảo

I/ Hệ thống lý thuyết:

1) Hiện tượng cảm ứng điện từ

a) Điều kiện để xảy ra hiện tượng cảm ứng điện từ?

b) Mô tả 3 cách khác nhau để tạo ra dòng điện cảm ứng bằng nam châm vĩnh cửu, nam châm điện và cuộn dây dẫn kín?

2) Dòng điện xoay chiều

a) Dòng điện xoay chiều là gì? Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều?

b) Phân biệt dòng điện xoay chiều và dòng điện cảm ứng?

c) Cấu tạo chính của máy phát điện xoay chiều? Phân biệt sự khác nhau giữa 2 loại máy phát điện xoay chiều?

d) Các tác dụng của dòng điện xoay chiều?

3) Máy biến thế

a) Cấu tạo và tác dụng của máy biến thế?

b) Công thức máy biến thế (chú thích)? Khi nào máy tăng thế? Hạ thế?

c) Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế?

d) Tại sao máy biến thế không thể hoạt động với dòng điện không đổi (điện 1 chiều)?

4) Hao phí điện năng trên đường dây truyền tải

a) Nguyên nhân dẫn đến hao phí điện năng trên đường dây truyền tải?

b) Công thức tính công suất hao phí?

c) Các biện pháp để giảm hao phí? Ưu và khuyết điểm của từng biện pháp?

d) Vì sao biện pháp tăng hiệu điện thế lại là biện pháp chủ yếu?

II/ Bài tập:

1) Quy tắc bàn tay trái:

01. Xác định lực điện từ tác dụng lên dây dẫn điện trong các trường hợp sau đây:

Bài tập ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Vật lý lớp 9

02. Xác định chiều dòng điện chạy trong dây dẫn trong các trường hợp sau đây:

Bài tập ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Vật lý lớp 9

03. Xác định cực của nam châm trong các trường hợp sau đây:

Bài tập ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Vật lý lớp 9

04. Xác định yếu tố còn thiếu trong các trường hợp sau đây:

Bài tập ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Vật lý lớp 9

Bài tập ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Vật lý lớp 9

2) Hao phí điện năng trên đường dây truyền tải

01. Trên cùng một đường dây tải đi cùng một công suất P, hãy so sánh công suất hao phí khi dung hiệu điện thế 600000V với khi dung hiệu điện thế 150000V?

02. Đường dây tải điện dài 100Km, có hiệu điện thế hai đầu dây tải là 15000V. Dây tải có điện trở 0,2 ôm trên 1Km. Dòng điện truyền đi trên dây tải là 10A. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây. Muốn công suất hao phí giảm đi 4 lần thì phải tăng hiệu điện thế lên bao nhiêu lần?

03. Người ta muốn tải công suất điện 20 000 W từ một nhà máy đến khu dân cư cách nhà máy 50Km. Hệu điện thế hai đầu dây dẫn là 10 000V, dây tải bằng đồng cứ 1Km có điện trở 0,4 ôm.

a. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây?

b. Nếu tăng hiệu điện thế lên 20 000V thì công suất hao phí giảm đi bao nhiêu?

04. Người ta muốn tải công suất điện 50 000 W từ một nhà máy đến khu dân cư cách nhà máy 150Km. Biết công suất hao phí trên đường dây là 500W và cứ 1Km có điện trở 0,5 ôm.
a. Hiệu điện thế hai đầu dây tải là bao nhiêu?

b. Để công suất hao phí giảm còn 125W thì hiệu điện thế phải tăng lên bao nhiêu vôn?

05. Người ta truyền tải một công suất điện P bằng một đường dây dẫn có điện trở 5Ω thì công suất hao phí trên đường dây truyền tải điện là 0,5 kW. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 10 kV. Công suất điện P bằng bao nhiêu?

06. Biết công suất điện của nhà máy là 55 kW, khoảng cách từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ là 100 km, dây dẫn có điện trở tổng cộng là 60 Ω

a) Tính công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây tải trong hai trường hợp:

- Hiệu điện thế hai đầu đường dây tải điện là 500V.

- Hiệu điện thế giữa hai đầu dây tải điện là 50kV

b) Hãy nhận xét kết quả 2 trường hợp trên.

07. Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100000 kW và cần truyền tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là bao nhiêu?

08. Đường dây 500 kV dùng để truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến thành phố. Biết điện năng tới thành phố có công suất 270.106 W công suất hao phí trên đường dây là 30.106 W. Hỏi điện trở của hệ thống dây tải điện là bao nhiêu?

09. Trong sự truyền tải điện năng, với cùng một công suất điện cần truyền, nếu đồng thời tăng gấp đôi đường kính tiết diện dây và tăng gấp đôi hiệu điện thế hai đầu đường dây thì công suất hao phí sẽ giảm đi bao nhiêu lần?

3) Máy biến thế

01. Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp là 1000 vòng. Khi hiệu điện thế ở cuộn sơ cấp là 220V thì hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp là 5,5 V. Tính số vòng dây cuộn thứ cấp?

02. Hai đầu cuộn thứ cấp máy biến thế cho ra hiệu điện thế 30V. Hiệu điện thế cuộn sơ cấp là bao nhiêu? Cho biết cuộn sơ cấp có 1200 vòng dây và cuộn thứ cấp có 300 vòng. Máybiến thế này là máy tăng hay hạ thế?

03. Một máy biến thế có hiệu điện thế cuộn sơ cấp là 220V, số vòng cuộn sơ cấp là 500 vòng, hiệu điện thế cuộn thứ cấp là 110V. Hỏi số vòng của cuộn thứ cấp là bao nhiêu vòng?

04. Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu?

05. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có N1 = 5000 vòng, cuộn thứ cấp có N2 = 625 vòng. Nối hai đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện có hiệu điện thế U1 = 220V.

a) Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp.

b) Tính dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp nếu nối hai đầu cuộn thứ cấp với điện trở 137, 5 Ω

06. Mắc vôn kế vào hai đầu cuộn thứ cấp của một máy biến thế thì thấy vôn kế chỉ 9V. Biết hiệu điện thế của hai đầu cuộn sơ cấp là 360V. Hỏi:

a) Biến thế nói trên là biến thế tăng hay giảm thế?

b) Biết cuộn thứ cấp có 42 vòng. Tính số vòng dây ở cuộn sơ cấp.

07. Máy biến thế dùng để biến đỗi hiệu điện thế xoay hiều 110V lên 220V. Biết cuộn thứ cấp có 10.000 vòng

a. Tìm số vòng cuộn sơ cấp

b. Dùng máy biến thế trên để biến đổi hiệu điện thế ăcquy 12V lên 60V được không? Tại sao?

08. Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 1000 vòng, cuộn thứ cấp có 10000 vòng đặt ở đầu một đường dây tải điện để truyền đi một công suất điện là 11000 kW. Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là 110 kV.

a) Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp.

b) Cho điện trở của toàn bộ đường dây là 50. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

09. Một máy biến thế dùng trong gia đình có hiệu điện thế đầu vào là 220V và có hai ngỏ ra 110V và 22V. Tính số vòng dây của các cuộn thú cấp tương ứng biết cuôn sơ cấp có 3600 vòng.

10. Một máy phát điện xoay chiều cho một hiệu điện thế ở hai cực của máy là 1800V muốn tải điện đi xa người ta phải tăng hiệu điện thế lên 36 000V.

a) Hỏi phải dùng máy biến thế có các cuộn dây có số vòng theo tỉ lệ nào? Cuộn dây nào mắc vào hai đầu máy phát điện?

b) Công suất hao phí sẽ giảm bao nhiêu lần?

11. Người ta cần truyền một công suất điện 200 kW từ nguồn điện có hiệu điện thế 5000V trên đường dây có điện trở tổng cộng là 20Ω. Độ giảm thế trên đường dây truyền tải là bao nhiêu?

12. Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 500 vòng dây, muốn tăng hiệu điện thế lên bốn lần thì cuộn thứ cấp phải quấn thêm bao nhiêu vòng?

13. Ở hai đầu đường dây tải điện một máy tăng thế với các cuộn dây có số vòng dây là 500 vòng và 11000 vòng. Ở cuối đường dây gần nơi sử dụng điện đặt một máy hạ thế với các cuộn dây có số vòng dây là 132 000 vòng và 1320 vòng. Hiệu điện thế đặt vào cuộn sơ cấp là 100V, công suất tải đi là 110 000W

a. Tìm hiệu điện thế ở nơi sử dụng?

b. Tìm công suất hao phí trên đương dây biết rằng điện trở tổng cộng của dây là 100 ôm.

14. Một máy phát điện sản ra dòng điện có U = 25 000V. Sau đó cho qua máy biến thế 1 có số vòng dây sơ cấp 220 vòng số vòng dây thứ cấp 4400 vòng, sau khi qua máy biến thế 1 dòng điện được tải đến máy biến thế 2 để hạ thế và dẫn vào nhà máy công nghiệp. Hỏi sau khi qua máy biến thế 2 hiệu điện thế hai đầu dây dẫn vào nhà máy là bao nhiêu biết máy biến thế 2 có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn gấp 50 lần số vòng cuộn thứ cấp.

4) Mở rộng

4.1 Dựa vào hình vẽ hãy nêu cấu tạo và hoạt động của đinamô ở xe đạp

Bài tập ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Vật lý lớp 9

01. Sự thật về thiết bị siêu tiết kiệm điện năng

Thời gian qua, những người sử dụng facebook và các trang mạng xã hội liên tục nhận được những mẫu quảng cáo giới thiệu về các loại thiết bị tiết kiệm điện năng. Những thiết bị được giới thiệu sử dụng đơn giản như chỉ cần cắm vào ổ cắm điện là có thể giúp tiết kiệm được lượng điện tiêu thụ trong gia đình, thậm chí có thể tiết kiệm lên đến 40%.

Gần đây nhất, trên các trang mạng xã hội xuất hiện một quảng cáo với tần suất dày đặc về loại thiết bị có tên gọi là Electricity Saving Box có giá bán khoảng 600.000 – 700.000 đồng/bộ được giới thiệu rất hấp dẫn. Đoạn quảng cáo làm thí nghiệm dùng quạt máy mắc nối tiếp với đồng hồ điện để đo lượng điện tiêu thụ. Theo đó, lúc không có thiết bị tiết kiệm điện, sản lượng điện tiêu thụ hiển thị trên đồng hồ điện có giá trị lớn hơn so với khi mắc thiết bị tiết kiệm điện vào. Từ đó, người bán hàng kết luận với khách hàng là thiết bị của họ có khả năng tiết kiệm điện siêu việt.

Khi được mở ra, Electricity Saving Box gồm cầu chì, vài con điện trở và hai bóng đèn led. Electricity Saving Box khi sử dụng có thể làm giảm độ lớn dòng điện qua tải, nhưng không thể làm giảm được lượng điện năng tiêu thụ của tải. Như vậy có thể hiểu, thiết bị tiết kiệm điện thực chất chỉ là một cách “quảng cáo ảo” của nhà sản xuất đưa ra để bán sản phẩm.

Bài tập ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Vật lý lớp 9

Trên thực tế, không có loại thiết bị nào có công dụng tiết kiệm điện năng thần kỳ như vậy. Để tiết kiệm điện hiệu quả phải xuất phát từ việc sử dụng thiết bị điện đúng cách, đúng lúc, đúng nhu cầu và chọn các thiết bị điện có công nghệ tiết kiệm theo tiêu chuẩn đã được ngành chức năng thẩm định. Chẳng hạn như

nên sử dụng bóng đèn led thay vì đèn dây tóc; máy lạnh, tủ lạnh inverter; khi ra khỏi nhà hoặc không sử dụng thì cúp cầu dao điện, rút dây ra khỏi nguồn điện hoặc điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh, tủ lạnh phù hợp; thay thế các thiết bị điện công nghệ cũ tiêu hao điện bằng các

Nếu như trên thị trường có những loại thiết bị thực sự có tác dụng làm công tơ điện chạy chậm lại thì ngành điện sẽ bị thiệt hại nặng nề. Người dân sử dụng các thiết bị này là có hành vi vi phạm sử dụng điện và sẽ bị truy thu tiền điện, thậm chí có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh tình hình sản xuất điện còn gặp nhiều khó khăn, giá điện ngày càng tăng, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao… thì khách hàng sử dụng điện cần nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; không nên trông chờ vào cái gọi là “thiết bị siêu tiết kiệm điện” của những người bán hàng luôn tìm cách nhắm vào tâm lý gian tham của một số người để kinh doanh bất chính.

Câu hỏi:

a) Điện năng tiêu thụ trong một mạch điện phụ thuộc vào những yếu tố nào? Từ đó hãy giải thích tại sao việc gắn thêm một vài điện trở và đèn LED lên mạch điện không thể làm giảm điện năng tiêu thụ?

b) Cách đúng đắn để tiết kiệm điện năng là gì? Em hãy cho ví dụ cụ thể.

c) Theo em, những khó khăn mà ngành sản xuất điện nước ta đang phải đối mặt là gì? Với tư cách là một khách hàng (người sử dụng điện), em hãy cho họ một lời khuyên?

d) Cá nhân em có dùng bất cứ nguồn năng lượng thay thế nào (ngoài mạng điện dân dụng) không? Hãy mô tả thiết bị / cách làm đó?

0.2 Quan sát sơ đồ sản xuất điện trong nhà máy nhiệt điện dưới đây và trả lời câu hỏi:

Bài tập ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Vật lý lớp 9

a) Mô tả qui trình sản xuất điện?

b) Dòng điện được sinh ra là dòng điện xoay chiều hay dòng điện không đổi?

c) Lực nào làm quay turbine?

d) Qui trình này có tác động đến môi trường như thế nào?

e) Vì sao phương thức sản xuất điện từ việc đốt than lại chiếm một tỉ lệ rất lớn trong sản lượng điện thế giới?

f) Ở Việt Nam, phương thức sản xuất điện nào chiếm tỉ trọng lớn nhất? Phương thức nào đang được đầu tư nhiều nhất để phát triển? Vì sao?

Trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch viêm phổi cấp gây nên, các bạn học sinh cũng cần ôn tập để không xao nhãng việc học. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 9 tự ôn luyện tại nhà để ghi nhớ kiến thức, VnDoc giới thiệu Bài tập ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Vật lý lớp 9. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn học tốt môn Vật lý lớp 9 đồng thời chuẩn bị bài tốt hơn để chuẩn bị cho những bài học sắp tới.

.........................................

Ngoài Bài tập ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Vật lý lớp 9. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2019 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 3.743
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý lớp 9 Xem thêm