48 bài tập Toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

48 19.964
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
48 bài tập toán ôn lớp 1 lên lớp 2
Bài 1: Điền dấu, thích hợp vào ô trống
Bài 2: Tìm 1 số biết rằng lấy số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được kết quả 11?
Bài 3: Điền dấu >, <, = thích hợp vào ô trống
Bài 4: Nối phép tính với số thích hợp:
Bài 5: Điền số thích hợp vào ô trống?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các s theo hàng ngang, theo cột
dọc, theo đường chéo của hình vuông các kết quả đều như nhau
Bài 7: Hình vẽ trên …………………..tam giác
Đó các tam giác………………………..
Bài 8: Đọc n các điểm đoạn thẳng trong hình vẽ sau
………..điểm
các điểm…………………………..
………. đoạn thẳng
các đoạn thẳng …………………………………
…………………………………………………………….
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 9: Vẽ 5 điểm sao cho 3 điểm trong đường tròn 4 điểm ngoài hình tam giác
Bài 10 *: Con mái của bạn An sau 2 tuần 1 ngày đã đẻ được 1 số trứng. bạn An tính
rằng cứ 3 ngày đẻ được 2 qu trứng. Hỏi con đó đã đẻ được mấy quả trứng?
Bài 11 *: vừa rồi, bạn Bình về thăm ong nội được 1 tuần 2 ngày thăm ông
ngoại được 1 tuần 3 ngày. Hỏi bạn Bình đã về thăm ông nội ngoại được bao nhiêu ngày?
Bài 12 *: An ít n Bình 4 hòn bi, Bình ít n n 3 hòn bi. Hỏi Căn mấy hòn
bi, biết rằng An 5 hòn bi.
Bài 12 *: Số tuổi của An Ba cộng lại bằng số tuổi của Lan của Hương cộng lại. An
nhiều tuổi hơn Hương. Hỏi Ba nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn Lan?
Bài 13 *: Anh 15 hòn bi đỏ 10 hòn bi đen. Anh cho em 5 hòn bi. Hỏi anh còn
bao nhiêu hòn bi
Bài 14 *: Điền số thích hợp vào chỗ trống
Bài 15 *: Lớp 2 A 15 học sinh giỏi. Lớp 2 B có ít n lớp 2 A 4 học sinh giỏi. Lớp 2
C ít hơn lớp 2 A 3 học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi của 3 lớp đó?
Bài 16*: Nhà bạn Nam nuôi vịt, ngan, ngỗng. 36 con vịt, số ngan ít hơn số vịt 6 con, số
ngỗng ít hơn số ngan 10 con. Hỏi nhà bạn Nam tất cả bao nhiêu con vịt, con ngan?

Tổng hợp bài tập Toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bài tập Toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2 có đáp án, tài liệu kèm theo giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Toán 1 và ôn tập rèn luyện để chuẩn bị cho đầu vào lên lớp 2 đạt kết quả tốt nhất. Mời các em học sinh cùng thầy cô giáo tham khảo.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 48 bài tập Toán ôn hè lớp 1 lên lớp 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Toán lớp 2 và các bài tập trong Vở bài tập Toán lớp 2 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
48 19.964
Toán lớp 1 Xem thêm