Bảng phân loại đại từ Tiếng Anh

Bảng phân loại đại từ Tiếng Anh

Bảng phân loại đại từ Tiếng Anh được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là tài liệu hữu ích dành cho những bạn mới bắt đầu học Tiếng Anh, giúp các bạn làm quen và hiểu rõ các loại đại từ và cách sử dụng chúng trong Tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo.

Bảng phân loại trạng từ Tiếng Anh

Bảng phân loại danh từ Tiếng Anh

Bảng phân loại tính từ Tiếng Anh

Ôn tập ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản

PRONOUNS - ĐẠI TỪ

 • Đại từ được dùng thay thế cho danh từ cho nên nó phải có cùng số và giống y hệt như danh từ mà nó thay thế
 • Các đại từ số ít: I, YOU, HE, SHE, IT, ME, HIM, HER
 • Các đại từ số nhiều: WE, YOU , THEY, US, THEM
 • Mỗi đại từ có thể được đặt trong 3 ngôi

SUBJECT PRONOUNS: ĐẠI TỪ CHỦ TỪ

Các đại từ làm chủ từ vì đề cập đến chúng ta hoặc người hay vật khác, cho nên chúng được gọi là đại từ nhân xưng, chúng đóng vai trò làm chủ từ hay túc từ trong câu. Vì thế đại từ đứng làm chủ từ là đạ từ thay thế danh từ chủ từ và chỉ được dùng làm chủ từ trong câu

OBJECT PRONOUNS: ĐẠI TỪ TÚC TỪ

Một đại từ đứng làm túc từ phải theo sau một động từ chỉ hành độnghoặc theo sau các từ như: at, for, to và with

 • Các đại túc từ là ME, YOU, HIM, HER, IT, US, THEM.
 • YOU & IT có thể được dùng vừa làm đại từ chủ từ vừa đại từ túc từ

POSSESSIVE PRONOINS: ĐẠI TỪ SỞ HỮU

 • Bất kể đại từ nào biểu thị quyền sở hữu thì được gọi là đại từ sở hữu
 • Hãy nhớ các TTSH phải theo sau danh từ mà nó bổ nghĩa. Tuy nhiên, ĐTSH có thể đứng một mình
 • Mine, yours, his, hers, its, ours, theirs là các đại từ sở hữu

REFLEXIVE PRONOUNS: ĐẠI TỪ PHẢN THÂN

Điều này xảy ra lúc hành động mà chủ từ thực hiện lại tác động lên chính chủ từ đó. Nó cũng được dùng để nhấn mạnh cho chủ từ. Những đại từ như thế được gọi là đại từ phản thân.

Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves

INDEFINITE PRONOUNS: ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH

Đại từ bất định là những đại từ không chỉ bất cứ người hoặc vật cụ thể nào. Các đại từ bất định thường là: anybody, anyone, anything, no one, nobody, nothing, everyone, everything, everybody, each, one, some.. thì giống đực thường được dùng

Ex: Each must do his best

INTERROGATIVE PRONOUNS: ĐẠI TỪ NGHI VẤN

Các đại từ được dùng để nêu câu hỏi được gọi là đại từ nghi vấn

 • Who are you?
 • Which is the book are you looking for?
 • What do you want?

CONTRACSTIONS WITH PRONOUNS: DẠNG RÚT GỌN ĐẠITỪ

Dạng rút gọn là 1 dạng ngắn của 2 từ. Đôi khi dạng rút gọn có thể được thành lập bằng cách nối các đại từ và động từ: am, is, are, will, would, have, has và had

Ex: I am a student = I'm a student

I have a nice house = I've a nice house

Đánh giá bài viết
1 3.057
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Xem thêm