Biểu mẫu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phổ biến như biểu mẫu bảo hiểm xã hội d01-ts ở các thành phố lớn như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh

Mẫu C79a-HD: Danh sách người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán Mẫu C79a-HD: Danh sách người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán Ban hành theo Thông tư 178/2012/TT-BTC

Mẫu C79a-HD: Danh sách người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu C79a-HD: Danh sách người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán là mẫu danh sách được lập ra để ghi chép lại danh sách người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu danh sách tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 103 KB

Mẫu số B06-TS: Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN Mẫu số B06-TS: Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN Ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu số B06-TS: Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
 • Phát hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Mẫu số B06-TS: Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thu bảo hiểm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 110 KB

Mẫu số B04c-TS: Tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH Mẫu số B04c-TS: Tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH Ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu số B04c-TS: Tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH
 • Phát hành: Bảo hiểm xã hội
 • Mẫu số B04c-TS: Tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp lại danh sách cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tổng hợp tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 90 KB

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) Mức đóng bảo hiểm xã hội theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)
 • Phát hành: Tổng hợp
 • Bảo hiểm xã hội là vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với người lao động. Vậy mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2017 là bao nhiêu, thủ tục đóng BHXH ra sao, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để có được câu trả lời.
 • van-ban-phap-luat
 • Dung lượng: 307 KB

Mẫu số B04b-TS: Tổng hợp danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN Mẫu số B04b-TS: Tổng hợp danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN Ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu số B04b-TS: Tổng hợp danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
 • Phát hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Mẫu số B04b-TS: Tổng hợp danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN là mẫu tổng hợp lại danh sách truy thu bảo hiểm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tổng hợp danh sách tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 92 KB

Mẫu số K02-TS: Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT Mẫu số K02-TS: Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT Ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu số K02-TS: Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT
 • Phát hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Mẫu số K02-TS: Kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kế hoạch tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 93 Byte

Mẫu số B05-TS: Bảng tổng hợp số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký KCB ban đầu Mẫu số B05-TS: Bảng tổng hợp số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký KCB ban đầu Ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu số B05-TS: Bảng tổng hợp số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký KCB ban đầu
 • Phát hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Mẫu số B05-TS: Bảng tổng hợp số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký KCB ban đầu là mẫu bảng tổng hợp được lập ra để tổng hợp lại số thẻ và số phải thu theo nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu bảng tổng hợp tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 96 KB

Mẫu số B04a-TS: Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN Mẫu số B04a-TS: Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN Ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu số B04a-TS: Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
 • Phát hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Mẫu số B04a-TS: Danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN là mẫu danh sách được lập ra để ghi chép lại danh sách truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu danh sách tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 90 KB

Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội Phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội

Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội
 • Phát hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội là mẫu phiếu dùng để đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội của người tham gia bảo hiểm. Mẫu được ban hành kèm theo Công văn số 4027/BHXH-ST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu phiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 103 KB

Mẫu số B03a-TS: Báo cáo tình hình nợ của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN Mẫu số B03a-TS: Báo cáo tình hình nợ của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN Ban hành theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Mẫu số B03a-TS: Báo cáo tình hình nợ của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
 • Phát hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Mẫu số B03a-TS: Báo cáo tình hình nợ của các đơn vị cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN là mẫu báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình nợ của các đơn vị cùng tham gia bảo hiểm. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu báo cáo tại đây.
 • bieu-mau
 • Dung lượng: 102 KB
Có tất cả 127 tài liệu.