Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Địa lý lớp 12

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Địa lý lớp 12

Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Địa lý lớp 12 giúp các em làm quen với cấu trúc đề, biết giải các bài toán khó, ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Hi vọng sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho quý thầy cô và các em học sinh.

100 câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lý lớp 12

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP 12

Mã đề: 107

Họ và tên

Lớp: 12a

Câu 1. Cho bảng số liệu sau

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

(nghìn tỉ đồng)

Năm

2010

2012

2013

2014

Tổng số

1887

2922

3222

3541

Kinh tế Nhà nước

633

954

1040

1131

Kinh tế ngoài Nhà nước

927

1448

1560

1706

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

327

520

622

704

1. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo thành phần kinh tế năm 2010, 2012 và 2014 là:

A. Cột chồng B. Miền C. Tròn D. Đường biểu diễn

2. Tỉ trọng Kinh tế Nhà nước

A. có xu hướng giảm B. liên tục giảm

C. liên tục tăng D. có xu hướng tăng

3. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước giai đoạn 2010 – 2014 đạt

A. 169.6% B. 1.88% C. 1.87% D. 187.6%

Câu 2. Tốc độ tăng GDP cao nhất trong một trong một năm từ sau khi nước ta thực hiện công cuộc đổi mới là

A. 9.8% B. 9.5% C. 9.6% D. 6.9%

Câu 3. Thành tựu lớn của nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực là

A. xóa đói giảm nghèo

B. đẩy mạnh tốc đọ tăng trưởng kinh tế

C. đẩy mạnh hợp tác kinh tế - khoa học kĩ thuật, khia thắc tài nguyên, an ninh khu vực....

D. trở thành thành viên của APEC

Câu 4. Độ rộng của vùng nội thủy nước ta là

A. 12 hải lí B. 24 hải lí C. 200 hải lí D. Thay đổi theo từng khu vực

Câu 5. Độ dài đường biên giới Việt Nam với các nước trên bán đảo Đông Dương là

A. 1400 km B. 4600 km C. 2100 km D. 3200 km

Câu 6. Nước ta có tài nguyên sinh vật phong phú đa dạng là do

A. nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa

B. lịch sử hình thành lãnh tổ lâu dài

C. nằm trên đường di lưu và di cư của nhiều loài sinh vật

D. sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh.

Câu 7. Vùng biển của nước ta tiếp giáp với vùng biển của mấy nước

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 8. Loại đất chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long là

A. đất mặn, phèn B. đất phù sa C. đất cát D. đất feralit

Đánh giá bài viết
4 4.189
Địa lý lớp 12 Xem thêm