Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh trường THCS Chiềng Sàng, Sơn La năm học 2017-2018 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN YÊN CHÂU
TRƯỜNG THCS CHIỀNG SÀNG
TỔ KHXH
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC 2
Môn: Tiếng anh 8
Đề 1
Năm học 2017 2018
Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề
I - Mục đích ma trận
- Đánh giá ng lc của học sinh qua đơn vị từ i 1- 15 theo Chun kiến thức kĩ năng.
- Nội dung chủ đ kiểm tra : My friends, making arrangement, at home, Our past, Study habits, The
young pioneers club, A first-aid course, Recycling, Travelling around Vietnam, A vacation aboard, Festivals,
Wonder of the world, Computers.
- Căn cứ điều kiện thực tế chưa thể kiểm tra được kỹ ng i, ma trận tập trung ch yếu o 5 thành
tố gồm: 1. Kiến thức ngôn ngữ; 2. Sử dụng kiến , ngôn ngữ; 3. Đọc hiểu; 4. Viết, 5. Nghe
II - Ngun tắc y dựng ma trận
- Thời lượng của i thi là 45 phút.
- Số lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan chiếm khoảng 75 - 80% tỷ trọng điểm toàn bài thi.
- Tỷ trọng điểm số đồng đều giữa các thành tố ngôn ngữ của ma trận.
- Tỷ lệ của các mức độ nhận thức nhận biết 30%; thông hiểu 40% vận dụng 20%.
III - Các u cầu cần đạt của các kiến thức năng
1. Yêu cầu tổng quan
+ Nghe:
- Nghe một bài hội thoại nói về vị trí .
- Phát triển kỹ năng nghe: sử dụng bài tập T/F; Điền từ thích hợp vào ô trống.
- Nhận biết các thành tố ngữ pháp từ vựng liên quan đến chủ đề
+ Đọc:
Đọc hiểu được nội dung chính nội dung chi tiết các văn bản với độ dài khoảng 150 -180
từ, xoay quanh các chủ điểm trong các bài học.
Phát triển kỹ năng từ vựng: sử dụng từ điển, ngữ cảnh,đọc trả lời câu hỏi.
Nhận biết các thành tố ngữ pháp các thành tố liên kết trong văn bản đã học trong
chương trình.
+ Viết:
Viết có gợi ý (theo mẫu ) đoạn n độ dài khoảng 70-100 viết miêu tả căn phòng của
bạn sử dụng từ gợi ý nhằm phát triển kỹ năng:
2. Các năng lực giao tiếp cần đạt
- Ask for and give reasons
- Talk about past event
- Give instructions & advice
- Write a letter to a friend
- Talk about the future
- Ask for favors & offer assistance
- Write a letter telling about a future plan
- Make and respond to offers, promises, and request
- Give instructions
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Give and respond to instructions
- Write a set of instructions
- Make and respond to formal request
- Complete a narrative
- Write a postcard
- Ask for explanation of events
- Recognize and complete a questionnaire
- Write a letter to a fiend
3. Các kiến thức ngôn ngữ cần nắm
+ Ngữ âm:
- Nguyên âm đơn
- Nguyên âm đôi
-Phụ âm, cụm phụ âm
- Trọng âm của từ
+ Ngữ pháp
- Simple tense
- Present simple to talk about general truths
- Talk about intentions with be going to
- Past simple
- Prepositions of time
- Commands , requests & advice in reported speech
- In order to/ so as to
- Future simple tense
- Passive forms
- Would you mind/ do you mind…?
- Adverbs places
- Reflexive pronouns
- Modals: must, have to, ought to
- Passive form: be + past participle
- Compound words
- Report speech
- Indirect questions with if and whether
- Question words before to_infinitive
- Verb + to_infinitve
+ Từ vựng
- Words to make request, offers, promise
- Word to talk about the future
- Word to make and respond to formal request
- Word to write a set of instructions
- Word to express about feelings
- Word to make accept and decline invitations
- Word to write a postcard and letter
IV - Cấu trúc, mức độ nhận thức phân bổ nội dung của ma trận
KIẾN THỨC
NĂNG
LỰC/KỸ
NĂNG
CÂU
SỐ
MỨC
ĐỘ
NHẬN
THỨC
CHUẨN KTKN
DẠNG
CÂU
HỎI
NĂNG LỰC
NGÔN NGỮ
CẦN ĐẠT
NĂNG
LỰC
GIAO
TIẾP
CẦN ĐẠT
VnDoc - Tải tài liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
LANGUAGE
FOCUS/
KTNN I:
NGỮ ÂM
Số câu: 3;
Số điểm: 0,75
Tỉ lệ %: 7,5
1
Nhận
biết
trọng âm của từ,
phụ âm, nguyên âm
đơn
MCQs
Nhận biết nắm
được cách dùng
trọng âm của từ
- Introduce
people
- Respond
to
introduce
- Describe
people
- Write
about
oneself and
about other
people
- Talk
about
intentions
- Use the
telephone
to make
and
confirm
arrangemen
ts
- Take a
telephone
massage
- Describe
places
- Describe
situations
- Ask for
and give
reasons
- Write a
description
of a room
- Complete
a narrative
- Make and
respond to
offers,
promises,
and request
Talk
about past
event
Express
2
Nhận
biết
MCQs

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 8

Để giúp các bạn học sinh tự tin làm bài thi học kì sắp tới đây, trong bài viết này, VnDoc.com xin giới thiệu Đề thi học kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh trường THCS Chiềng Sàng, Sơn La năm học 2017-2018 có đáp án rất hữu ích. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Để có một kì thi cuối kì 2 thành công nhất, ngoài việc luyện đề các bạn cũng cần nắm chắc toàn bộ cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh đã được thầy cô trau dồi vừa qua. Đề cương ôn thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 do VnDoc.com sưu tầm đăng tải bao quát đầy đủ ngữ pháp trọng điểm và các dạng bài luyện tập cần cho kì thi học kì 2 sắp tới của các bạn. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
9 5.014
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm