Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 TP. Hồ Chí Minh

140 52.617

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2014 - 2015 của TP. Hồ Chí Minh được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, là tài liệu ôn tập môn Toán hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 7 muốn ôn tập và chuẩn bị cho kì thi cuối năm lớp 7 môn Toán, mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán số 1: 

Bài 1: (2 điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn toán của học sinh lớp 7A, người điều tra có kết quả sau:

6 9 8 7 7 10 5
8 10 6 7 8 6 5
9 8 5 7 7 7 4
6 7 6 9 3 6 10
8 7 7 8 10 8 6

a) Lập bảng tần số, tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: (1,5 điểm) Cho đơn thứcĐề thi hki 2 môn Toán lớp 7 (a là hằng số khác 0).

a) Thu gọn rồi cho biết phần hệ số và phần biến của A.

b) Tìm bậc của đơn thức A.

Bài 3: (2,5 điểm) Cho hai đa thức:

A(x)= 4x4 + 6x2 -7x3 - 5x - 6 và B(x)= -5x2 + 7x3 + 5x + 4 - 4x4

a) Tính M(x) = A(x) + B(x) rồi tìm nghiệm của đa thức M(x)

b) Tính đa thức C(x) sao cho C(x) + B(x) = A(x)

Bài 4: (3,5 điểm) Cho ΔABC vuông tại A, đường trung tuyến CM.

a) Cho biết BC = 10cm, AC = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB, BM.

b) Trên tia đối của tia MC lấy điểm D sao cho MD = MC. Chứng minh rằng ΔMAC = ΔMBD và AC = BD.

c) Chứng minh rằng AC + BC > 2CM.

d) Gọi K là điểm trên đoạn thẳng AM sao cho . Gọi N là giao điểm của CK và AD, I là giao điểm của BN và CD. Chứng minh rằng: CD = 3ID.

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán số 2:

Bài 1: (2 điểm) Cho đơn thức Đề thi hki 2 môn Toán lớp 7

Thu gọn M, N và cho biết phần hệ số, phần biến và bậc của M, N.

Bài 2: (3 điểm) Cho hai đa thức:

A(x)= 13x4 + 3x2 + 15x + 15 - 8x - 6 - 7x + 7x2 - 10x4

B(x)= -4x4 - 10x2 + 10 + 5x4 - 3x - 18 + 3x - 5x2

a) Thu gọn và sắp xếp mỗi đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính C(x) = A(x) + B(x); D(x)= B(x) - A(x)

c) Chứng tỏ rằng x = -1 và x = 1 là nghiệm của C(x) nhưng không là nghiệm của D(x)

Bài 3: (1,5 điểm) Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ 2 môn toán của học sinh lớp 7 trong một trường THCS của quận cho bởi bảng sau:

6 5 8 2 10 3 5 9 5 6
7 8 6 7 4 5 6 10 8 4
9 9 8 4 3 7 8 9 7 3
8 10 7 6 5 7 9 8 6 2

a ) Lập bảng tần số các giá trị của dấu hiệu.

b) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 4: (0,5 điểm) Cho đa thức A(x)= x4 + 2x2 + 4 .

Chứng tỏ rằng với mọi A(x)>0 với mọi x ∈ R .

Bài 5: (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, BC = 10cm.

a) Tính độ dài AC.

b) Vẽ đường phân giác BD của ΔABC và gọi E là hình chiếu của D trên BC. Chứng minh ΔABD = ΔEBD và .

c) Gọi giao điểm của hai đường thẳng ED và BA là F. Chứng minh: ΔABC = ΔAFC.

d) Qua A vẽ đường thẳng song song với BC cắt CF tại G. Chứng minh ba điểm B, D, G thẳng hàng.

Đánh giá bài viết
140 52.617
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm