Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD- ĐT VĨNH PHÚC
Trường THPT Nguyễn Viết Xuân
ĐỀ KHẢO T CHẤT LƯỢNG LẦN 1 M 2018
MÔN LỊCH SỬ 12
Thời gian làm bài: 50 phút
đề thi
101
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: L ký hiệp định đình chiến tại Bàn Môn Điếm (7/1953) trên bán đảo Triều Tiên chứng
tỏ:
A. CHDCND Triều Tiên Hàn Quốc đi theo định hướng khác nhau
B. mở ra quá trình thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.
C. cuộc nội chiến giữa hai miền Triều Tiên kết thúc.
D. hai nước cùng bắt tay xây dựng đất nước.
Câu 2: Mục tiêu của chiến lược kinh tế hướng nội của nhóm năm nước sáng lập Asean
A. xây dựng nền kinh tế thị trường.
B. trở thành nước công nghiệp mới.
C. tăng cường nhập khẩu.
D. nhanh chóng a bỏ nghèo nàn, lạc hậu.
Câu 3: Quốc gia đầu tiên phóng thành công tàu trụ người lái bay vòng quanh Trái Đất
A. Anh. B. Pháp. C. Mỹ. D. Liên Xô.
Câu 4: Điểm nào dưới đây sự khác biệt giữa phong trào giải phóng dân tộc Châu Á,
Châu Phi với khu vực Latinh:
A. Châu Á, Châu Phi đấu tranh để giải phóng dân tộc, khu vực Mĩ Latinh đấu tranh để giải
phóng giai cấp.
B. Phong trào giải phóng dân tộc Châu Á, Châu Phi làm hệ thống thuộc địa của chủ
nghĩa thực dân lung lay tận gốc, khu vực Latinh chưa làm được điều đó.
C. Châu Á, Châu Phi đấu tranh chống lại bọn đế quốc thực dân cũ, khu vực Latinh đấu
tranh chống chủ nghĩa thực dân mới.
D. Châu Phi Châu Á đấu tranh bằng trang, khu vực Latinh đấu tranh ôn hòa.
Câu 5: Trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, quốc gia nào châu Âu trở thành tâm điểm đối đầu
giữa hai cực - Mỹ?
A. Anh. B. Đức. C. Pháp. D. Hy Lạp.
Câu 6: Tháng 4 - 1994, Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của cộng hòa
Nam Phi, đã đánh dấu:
A. S chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc man châu Phi.
B. Chấm dứt chế độ độc i quân sự châu Phi.
C. Bãi bỏ chính sách phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới.
D. Chấm dứt chế độ thống trị của chủ nghĩa thực dân châu Phi.
Câu 7: Nội dung của học thuyết “Tam dân của n Trung Sơn
A. Dân tộc độc lập, dân quyền t do, dân sinh hạnh phúc.
B. Dân tộc bình đẳng, dân quyền công bằng, dân sinh hạnh phúc.
C. Dân tộc tự do, dân quyền bình đẳng, dân sinh hạnh phúc.
D. Dân tộc độc lập, dân sinh tự do, dân quyền hạnh phúc.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8: Vai trò lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay là:
A. là trung gian giải quyết các tranh chấp trên lĩnh vực kinh tế.
B. góp phần gìn giữ hòa bình an ninh các vấn đề mang tính quốc tế.
C. thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn a giữa các quốc gia, khu vực.
D. là trung tâm giải quyết những mâu thuẫn n tộc, sắc tộc trên thế giới.
Câu 9: Từ sau chiến tranh thế giới II, Liên đạt được thành tựu nào quan trọng nhất?
A. Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. Năm 1972, sản ợng công nghiệp tăng 321 lần.
C. Năm 1957, phóng thành công vệ tinh nhận tạo của Trái đất.
D. Đến nửa đầu những năm 70 cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới.
Câu 10: Nước nào đã phát minh ra h thống chữ cái A, B, C?
A. Rô-ma. B. Ai Cập. C. Hi Lạp. D. Ai Cập, n Độ.
Câu 11: Chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX có đặc điểm?
A. Ch nghĩa thực dân.
B. Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.
C. Ch nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.
D. Ch nghĩa quân phiệt.
Câu 12: Những câu thơ sau nói đến sự kiện lịch sử nào?
“Khi anh chưa ra đời/ Trái đất còn nức nở/ Nhân loại chưa thành người/ Đêm ngàn năm
man rợ/Từ khi anh đứng dậy/ Trái đất bắt đầu ời/...”?
A. Nguyễn Ái Quốc gửi bản u sách đến hội nghị Vecxai.
B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.
C. Nguyễn Ái Quốc đọc bản thảo luận cương của Lê nin v vấn đề dân tộc và thuộc địa.
D. Cách mạng tháng Tám Việt Nam thành công.
Câu 13: Trong quá trình thực hiện chiến ợc toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến
năm 2000, Mỹ đạt được kết qu nào dưới đây?
A. Chi phối được nhiều ớc bản đồng minh phụ thuộc vào Mỹ.
B. Duy trì vị trí cường quốc số một thế giới trên mọi lĩnh vực.
C. Trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn chế độ phân biệt chủng tộc.
D. Duy trì sự tồn tại hoạt động của tất c c tổ chức quân sự.
Câu 14: Trung Quốc nước đứng thứ mấy tàu người bay vào trụ?
A. th ba. B. th tư. C. th hai. D. th nhất.
Câu 15: Chiến thắng Điện Biên Phủ Việt Nam (1954) đã nh hưởng mạnh mẽ đến phong
trào giải phóng dân tộc của nước nào châu Phi?
A. Angiêri. B. Tuynidi. C. Ăngôla. D. Ai Cập.
Câu 16: Nét nổi bật trong sự phát triển của nền kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai
A. thiệt hại nặng nề do sự tàn phá của chiến tranh.
B. phát triển ngang bằng với các nước châu Âu.
C. phát triển mạnh mẽ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.
D. suy giảm nghiêm trọng đầu quá lớn cho quốc phòng.
Câu 17: Các quốc gia tham gia ng lập t chức ASEAN
A. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Brunây.
B. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Campuchia.
C. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Mianma.
D. Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philippin.
Câu 18: Nhận xét nào sau đây không đúng về khu vực Đông Bắc Á?
A. Là khu vực rộng, đông dân nhất thế giới có nguồn tài nguyên phong phú.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan ba trong bốn con rồng kinh tế của châu Á.
C. Những năm đầu thế kỷ XXI, Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.
D. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản không bị chủ nghĩa thực n dịch.
Câu 19: T m 1995, Ấn Độ nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba trên thế giới nhờ tiến hành
cuộc cách mạng
A. xanh B. công nghiệp.
C. khoa học thuật. D. chất m.
Câu 20: Điểm giống nhau bản giữa Cách mạng o nước ta từ năm 1945 - 1975
A. Chung kẻ thù những mốc thắng lợi quan trọng .
B. Chung kẻ thù, do Đảng cộng sản Đông Dương nh đạo.
C. Buộc Pháp công nhận c quyền dân tộc bản.
D. Giành độc lập đi lên XHCN.
Câu 21: Nguyên nhân đầu tiên, quan trọng nhất dẫn tới s ra đời của các quốc gia cổ đại
phương Đông ?
A. S xuất hiện công c kim khí. B. Chống ngoại xâm.
C. Tr thủy. D. Điều kiện tự nhiên thụận lợi.
Câu 22: Bốn phát minh thuật quan trọng của Trung Quốc thời phong kiến là
A. giấy, thuật in, luyện sắt, thuốc súng.
B. luyện sắt, đúc súng, thuốc súng, men gốm.
C. luyện sắt, làm men gốm, la bàn, thuốc súng.
D. giấy, thuật in, la bàn, thuốc ng.
Câu 23: Lợi thế bản mà cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã đem lại cho ớc
A. Liên đối thủ của bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
B. thu được nhiều lợi nhuận từ buôn bán khí.
C. các nước bản châu Âu trở thành con nợ của Mĩ.
D. không bị chiến tranh tàn phá.
Câu 24: Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 Nga đã lật đổ được
A. chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, xây dựng giai cấp công nhân.
B. chính quyền của giai cấp tư sản, giành chính quyền cho giai cấp sản.
C. chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB Nga phát triển.
D. chế độ Nga hoàng Nicôlai II, chấm dứt chế độ quân ch chuyên chế Nga.
Câu 25: "Phương án Maobáttơn" của thực dân Anh nội dung chia đất nước Ấn Độ thành
hai quốc gia nào trên sở tôn giáo?
A. n Độ của người theo Hồi giáo, Ápganixtan của người theo Hinđu giáo.
B. Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakistan của người theo Hồi giáo.
C. n Độ của người theo Hồi giáo, Pakistan của người theo Ấn Độ giáo.
D. n Độ của người theo Ấn Độ giáo, Ápganixtan của người theo Hồi giáo.
Câu 26: Nguyên nhân u xa dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)
A. chính sách trung lập của Mĩ.
B. mâu thuẫn giữa c nước đế quốc về thuộc địa.
C. Thái tử Áo - Hung bị ám sát.
D. s hiếu chiến của đế quốc Đức.
Câu 27: Cho các sự kiện:
(1). Đại hội XII của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
(2). Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối mới.
(3). Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương cải cách lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian.

Đề thi thử năm 2019 môn Lịch sử

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 có đáp án. Nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.193
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm