Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2019 có đáp án

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ NGỮ VĂN
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I
NĂM HỌC 2018-2019
Môn thi: NGỮ VĂN
Thi gian làm bài: 120 phút, không k thi gian phát đề.
I. ĐỌC HIỂU (3.0 điểm).
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
Trong rt nhiu tin tc, nhng câu chuyn tiêu cc đầy ry trên báo chí, mng xã hi trong năm
qua, trong đó có nhiu ti ác đáng s, nhng v cướp ca, giết người, nhng v hành h tr nh...
xut phát t nhng người có lòng d độc ác, bt lương, trong đó phn ln là thanh niên, thì hành
động quên mình, cu người ca Hoàng Đức Hi s khiến người ta phn nào quên đi nhng tin tc đó
và duy trì nim tin v nhng điu tt đẹp s còn mãi trong đời thường.
Ch cách đây 3 tháng, trên Dân trí đã có bài viết v mt giám đốc doanh nghip tr, Nguyn Bá
Luân cũng đã t huy động, t chc tàu bè cu thoát được ti 200 người dân b nn, trôi dt trên bin
Vn Ninh-Khánh Hòa trong tâm cơn bão s 12. Nếu không có hành động kp thi ca anh Luân, đó
thc s là mt thm ha ln v thiên tai trong năm 2017. Tt nhiên, anh Luân cũng đã được Nhà
nước, t Chính ph đến các cơ quan, đoàn th địa phương khen thưởng, tôn vinh.
Trước đó na, báo chí cũng đã tng đăng mt bn tin cm động v mt thanh niên tên Trn Hu
Hip (Thch Thành, Thanh Hóa) đã ra tay cu thoát 5 người trong mt v tai nn đường thy trên
sông Soài Rp (huyn Cn Gi-TPHCM). Anh t nn do nhường áo phao ca mình cho mt thai ph
b đui nước, còn chính mình thì đui sc và chìm trong dòng nước.
Không d k hết nhng gương dũng cm, cu người trong thi gian gn đây và điu đó cũng cho
thy, ta, nhng người tt như nhng thanh niên trên không phi là hiếm. Rõ ràng là h đều ý thc
được rt rõ nhng nguy him rt ln cho bn thân mình và thc tế, đã có nhiu người mt mng vì
cu người, nhưng đúng lúc nguy him nht thì h dường như ch nghĩ đến vic cu người. Đó là
nhng phút giây sinh t, không phi ai cũng làm được, đó thc s nhng hành động ca nhng
người anh hùng- nhng anh hùng trong đời thc.
Đã có nhiu hình thc khen thưởng, vinh danh xng đáng cho nhng người quên mình, cu người
nói trên, nhưng cá nhân người viết bài này vn mong mun có nhng cách thc vinh danh h đặc bit
hơn na: Phong tng danh hiu anh hùng, hay tc tượng, đặt tên cho nhng con đường... để người
dân s nh mãi, ghi lòng nhng hành động nghĩa hip, phi thường ca h.
(Trích Nhng anh hùng trong đời thc – Mạnh Quân, báo Dân Trí, 12/02/2018)
Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ chính của văn bản.
Câu 2: Theo tác giả, trong hoàn cảnh hội hiện nay, hành động quên mình cứu người của Hoàng
Đức Hải có ý nghĩa gì ?
Câu 3: Tại sao tác giả khẳng định những người như Hoàng Đức Hải, Nguyễn Luân, Trần Hữu
Hiệp là những anh hùng trong đời thực ?
Câu 4: Anh / Chị đồng tình với ý kiến: Phong tng danh hiu anh hùng, hay tc tượng, đặt tên
cho nhng con đường... để người dân s nh mãi, ghi lòng nhng hành động nghĩa hip, phi thường
ca h.’’ ? Tại sao ?
II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm).
Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày
quan niệm về người anh hùng trong thời đại ngày nay.
Câu 2 (5.0 điểm).
Về bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, có ý kiến cho rằng: “Bài thơ Tây Tiến có hai đặc
đim ni bt: cm hng lãng mn và tính cht bi tráng”. Qua sự cảm nhận đoạn thơ sau, anh/chị hãy
bình luận ý kiến trên:
Tây Tiến đoàn binh không mc tóc
Quân xanh màu lá d oai hùm
Mt trng gi mng qua biên gii
Đêm mơ Hà Ni dáng kiu thơm
Ri rác biên cương m vin x
Chiến trường đi chng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh v đất
Sông Mã gm lên khúc độc hành
(Trích Tây Tiến - Quang Dũng, SGK Ng văn 12, tập 1, trang 89)
----------------- Hết -----------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
TỔ: NGỮ VĂN
ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I
NĂM HỌC 2018-2019
Môn thi: NGỮ VĂN
PHẦN CÂU NỘI DUNG Điểm
I
ĐỌC HIỂU 3.0
1 Phong cách ngôn ngữ báo chí / Báo chí 0.5
2 Theo tác giả, trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, hành động quên mình cứu
người của Hoàng Đức Hải sẽ khiến người ta phần nào quên đi những tin tức
đó( nhng tin tc không hay, nhng chuyn tiêu cc đầy ry trên báo chí,
mng xã hi…) và duy trì niềm tin về những điều tốt đẹp sẽ còn mãi trong đời
thường.
0.5
3 Họ những người anh hùng trong đời thực vì: trong cuộc sống đời thường
những người như vậy ta không hiếm gặp. Hnhững người tốt bụng, dũng
cảm cứu người không màng đến sự hiểm nguy của bản thân. Rõ ràng là họ đều
ý thức được rất rõ những nguy hiểm rất lớn cho bản thân mình thực tế, đã
có nhiều người mất mạng cứu người, nhưng đúng lúc nguy hiểm nhất thì họ
dường như chỉ nghĩ đến việc cứu người.
1.0
4 Học sinh thể đồng ý hoặc không đồng ý với quan niệm của tác giả nhưng
lập luận phải tích cực, chặt chẽ và thuyết phục.
Gợi ý:
Đồng ý: Họ những người anh hùng, những hành động nghĩa hiệp,
nhiều khi hi sinh cả tính mạng để cứu người gặp nạn. Hành động đó xuất phát
từ lòng tốt, như vậy để bày tỏ lòng biết ơn, Nhà nước cần hình thức khen
thưởng, vinh danh họ một cách xứng đáng bằng những danh hiệu giá trị tinh
thần bền vững: Phong tặng danh hiệu anh hùng, tạc tượng, đặt n cho những
con đường. Việc vinh danh như vậy còn tác dụng giáo dục, nêu gương tt
cho mọi người.
Không đồng ý: Phong tặng anh hùng, tạc tượng, đặt tên cho những con
đường cách vinh danh đặc biệt, ý nghĩa lớn lao với Nhà ớc và nhân
dân dành cho những người anh hùng sự ảnh hưởng rộng lớn, cống hiến
đại cho cộng đồng, dân tộc. Khen thưởng, vinh danh những tấm gương anh
hùng trong đời thực một việc nên làm nhưng chúng ta cần chọn hình thức
phù hợp.
Vừa đồng ý vừa không đồng ý với ý kiến của tác giả ( kết hợp cả 2 ý kiến
trên )
1.0
II
LÀM VĂN 2.00
1
a. Đm bo yêu cu v hình thc đon văn: Thí sinh thể trình bày đoạn
văn theo nhiều cách khác nhau.
0.25
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Người anh hùng trong thời đại ngày
nay .
0.25
c. Triển khai vấn đề nghluận: vận dụng kết hợp các thao tác lập luận, kết
hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, rút ra bài học nhận thức và hành động.
- Mở đoạn: giới thiệu vấn đề nghị luận.
- Thân đoạn: có thể triển khai một số nội dung như:
+ Giải thích: Anh hùng người những hành động phi thường, phẩm
chất cao đẹp, có đóng góp lớn cho cộng đồng.
+ Biểu hiện của anh hùng thời nay: Quan niệm về anh hùng được mở rộng
. Anh hùng trong chiến đấu: Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các chú bộ
đội, các chú công an… ngày đêm bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
. Anh hùng trong lao động: Lao động sản xuất trực tiếp trong nông
nghiệp, công nghiệp
Lao động trí tuệ trong các ngành khoa học.
. Anh hùng trong đời thường: Những người dân thường nhưng những
đóng lớn, có những hành động dũng cảm cứu người.
1.00
Họ tuy khác nhau về công việc, địa vị xã hội, nghề nghiệp, lứa tuổi nhưng đều
những đóng góp lớn cho cộng đồng, dân tộc được Nhà nước và hội
tôn vinh.
+ Mở rộng: Tuy nhiên trong hội hiện nay còn một bộ phận không nhỏ
sống thiếu trách nhiệm, thờ ơ, cảm với những vấn đề chung của cộng đồng,
những người như vậy đáng bị lên án.
+ Bài học nhận thức: Bản thân mỗi người cần tích cực tu ỡng nhân cách,
có những việc làm thiết thực cho gia đình và xã hội. Bắt đầu từ những việc nhỏ
nhất để chúng ta trở thành anh hùng trong chính những người thân yêu.
d. Sáng tạo: cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về
vấn đề nghị luận.
0.25
e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo đúng quy tắc. 0.25
2 Qua sự cảm nhận đoạn thơ, bình luận ý kiến về bài thơ Tây Tiến ca nhà
thơ Quang Dũng: Bài thơ Tây Tiến có hai đặc đim ni bt: cm hng
lãng mn và tính cht bi tráng”.
5.0
a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận văn học: đcác phần, trong đó phần
M bài nêu được vấn đề, Thân bài trin khai đưc vn đ, Kết bài khái quát
được vấn đề.
0.25
b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Cảm nhận vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật
của đoạn thơ trong y Tiến của QD - những hoài niệm về đồng đội của nhà
thơ, chân dung người lính Tây Tiến với vẻ đẹp vừa lãng mạn vừa bi tráng. Từ
đó bình luận về cm hng LM và tính cht bi tráng trong đoạn thơ.
0.5
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: vận dụng tốt các thao
tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lẽ dẫn chứng. Trên sở những hiểu
biết vtác giả, tác phẩm cũng như cách hiểu về vđẹp LM tinh thần bi
tráng, thí sinh thể triển khai theo nhiều cách nhưng phải bám sát vấn đ
nghị luận và cần làm rõ một số ý cơ bản sau.
* Giới thiệu khái quát tác giả Dũng Quang, tác phẩm Tây Tiến, đoạn thơ
trích dẫn ý kiến về bài thơ Tây Tiến.
- Về tác giả: QD là một nghệ sĩ đa tài: làm thơ, viết văn, vẽ tranh và soạn nhạc.
Nhưng QD trước hết một nhà thơ mang hồn thơ phóng khoáng, hn hậu,
lãng mạn và tài hoa.
- Vềc phẩm: Tây Tiến (in trong tập Mây đầu ô, 1986), tiêu biểu cho đời thơ
QD, thể hiện sâu sắc phong cách nghệ thuật của nhà thơ. Tây Tiến còn là một
trong những tác phẩm xuất sắc nhất viết về người lính Cách mạng VN thi kì
kháng chiến chống Pháp.
Tây Tiến ra đời cuối năm 1948 tại Phù Lưu Chanh – Hà Đông, khi QD đã
rời xa đơn vTây Tiến. Lúc đầu, bài thơ tên Nh TT, sau được đổi thành
Tây Tiến. Cảm xúc chủ đạo của Tây Tiến là nỗi nhớ…
- Về đoạn thơ: “Bài thơ Tây Tiến có hai đặc đim ni bt: cm hng lãng mn
và tính cht bi tráng”, biểu hiện đậm nét trong đoạn thơ khắc tạc bức tượng
đài bất tử về người lính Tây Tiến anh hùng:
* Giải thích: cảm hứng lãng mạn tính chất bi tráng.
- Cảm hứng lãng mạn trong văn học là cảm hứng khẳng định cái tôi tràn đầy
cảm xúc, hướng về tưởng, thích đắm mình vào thế giới phi thường, hiểm
và những vẻ đẹp xa lạ. Cảm hứng lãng mạn thường đề cao những cảm nhận
chủ quan, phát huy cao độ sức mạnh của trí tưởng tượng, liên ởng. Bút pháp
lãng mạn thường m đến cách diễn đạt khoa trương, phóng đại, sử dụng nhiều
yếu tố cường điệu, thủ pháp đối lập, tương phản để tô đậm cái khác thường,
gây ấn tượng mạnh mẽ. Với cảm hứng lãng mạn, không chỉ có vẻ hào hùng
bay bổng hay cái cao cả mà nỗi đau, cái buồn, nỗi cô đơn, cảnh chia li, cái
chết… cũng phạm trù thẩm mĩ.
- Trong Tây Tiến, cảm hứng LM gắn liền với tinh thần bi tráng: vừa gợi những
buồn đau, mất mát, bi thương vừa hào hùng, mạnh m- bi không lụy. Cái
bi được thể hiện bằng giọng điệu, âm hưởng tráng lệ, hào hùng.
* Cảm nhận vẻ đẹp nội dung nghệ thuật của đoạn thơ - gắn liền với
cm hng lãng mn và tinh thn bi tráng.
0.5
0.25
2.00

Bộ đề thi thử Ngữ văn năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2019 có đáp án. Tài liệu gồm 10 đề thi thử, hy vọng qua bộ tài liệu các bạn sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2019 có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
6 8.377
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Văn Xem thêm