Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên lần 1

Trang 1/8 – Mã đề 132
SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN I
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 Phút; (Đề có 50 câu)
(Đề có 08 trang)
Họ tên: ………………………………………………. Số báo danh: ……………….
Câu 1. Cho hàm s
y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
0;3
. B.
1;2
. C.
0;

. D.
1;3
.
Câu 2. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm ba chữ số khác nhau?
A.
3
7
C
. B.
7
3
. C.
3
7
A
. D.
3
7
.
Câu 3. Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn đồng biến trên
?
A.
x
2015
y
2016
. B.
x
3
y
2016 2
C.
2x
y (0,1)
.
D.
2x
y (2016)
.
Câu 4. Cho hàm s
y f x
có bảng biến thiên như sau
Giá trị cực đại của hàm số
y f x
bằng
A.
3
. B.
0
. C.
1
. D.
2
.
Câu 5. Rút gọn biểu thức:
1
3
6
P x . x
với
x 0.
A.
1
8
P x
. B.
P x
. C.
2
9
P x
. D.
2
x
.
Câu 6. Tính đạo hàm của hàm
2
x x
y e
.
A.
x
2x 1 e
.
B.
2
x x
2x 1 e
.
C.
2x 1
2x 1 e
. D.
2 2x 1
x x e
.
Câu 7. Tìm tập xác định của hàm số
5
1
log
6
y
x
.
A.
;6

. B.
. C.
0;

. D.
6;

.
Mã đề 132
Trang 2/8 – Mã đề 132
Câu 8. Cho dãy số
n
u
với
2
, 1
3 1
n
n
u n
n
. Tìm khẳng định sai.
A.
3
1
10
u
. B.
10
8
31
u
. C.
21
19
64
u
. D.
50
47
150
u
Câu 9. Tính diện tích xung quanh của hình trụ biết hình trụ có bán kính đáy
a
và đường cao là
3
a
.
A.
2
2
a
. B.
2
a
. C.
2
3
a
. D.
2
2 3
a
.
Câu 10. Cho hàm s
y f x
có bảng biến thiên như sau
Số nghiệm của phương trình
2 0
f x
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
0
.
Câu 11. Đồ thị được vẽ trên hình là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
2 1
1
x
y
x
. B.
4 1
2 2
x
y
x
. C.
2 2
1
x
y
x
. D.
2 1
1
x
y
x
.
Câu 12. Khối tứ diện đều có tính chất:
A. Mỗi mặt của nó là một tứ giác đều và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của 3 mặt.
B. Mỗi mặt của nó là một tam giác đều và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của 4 mặt.
C. Mỗi mặt của nó là một tam giác đều và mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của 3 mặt.
D. Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của 4 mặt.
Câu 13. Biết rằng tồn tại đúng hai giá trị của tham số
m
để phương trình
3 2 2
7 2 6 8 0
x x m m x
có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân. Tính tổng
lập phương của hai giá trị đó.
A.
342
. B.
216
. C. 344. D. 216.
Trang 3/8 – Mã đề 132
Câu 14. Tìm tất các các giá trị của tham số
m
sao cho đồ thị hàm số
2
5 3
2 1
x
y
x mx
không có tiệm
cận đứng.
A.
1
1
m
m
. B.
1 1
m
. C.
1
m
. D.
1
m
.
Câu 15. Tìm hệ số của
5
x
trong khai triển đa thức
6 8
(2 1) ( 3)
x x x
.
A. -1752. B. 1272. C. 1752. D. -1272.
Câu 16. Rút gọn biểu thức
9 1
3
3
3log 6log (3 ) log
9
x
M x x .
A.
3
log (3 )
M x
. B.
3
2 log
3
x
B
. C.
3
log
3
x
M
. D.
3
1 log ( )
M x
.
Câu 17. Tìm tập giá trị của hàm số
2cos3 1
y x
.
A.
3;1
. B.
3; 1
. C.
1;3
. D.
1;3
.
Câu 18. Hàm số
2
3
1
x x x
y
x x
có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
1
. B.
3
. C.
2
. D.
4
.
Câu 19. Cho tứ diện đều
ABCD
có cạnh bằng
2
. Gọi
G
trọng tâm tam giác
ABC
. Cắt tứ diện bởi
mặt phẳng
GCD
. Tính diện tích của thiết diện.
A.
3.
B.
2 3.
C.
2.
D.
2 2
.
3
Câu 20. Nghiệm của phương trình:
9 10.3 9 0
x x
A.
2; 1
x x
. B.
9; 1
x x
. C.
3; 0
x x
. D.
2; 0
x x
.
Câu 21. Cho hình chóp tứ giác .
S ABCD
đáy
ABCD
hình vuông. Cạnh bên
SA 2a
vuông
góc với mặt phẳng đáy, thể tích của khối chóp
.
S ABCD
3
2
a
3
. Tính theo a cạnh của hình
vuông
ABCD
.
A.
2
a
. B.
a 2
2
. C. 2a. D. a.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Thi thpt Quốc gia

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Đánh giá bài viết
1 807
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm