Bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 - 2019

13 3.609
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
 
     : (2.0 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ghi vào tờ giấy làm bài.
Câu 1. Điều kiện c định của biểu thức
1
2x
A.
2.x
B.
2.x
C.
2.x
D.
2.x
Câu 2. m số nào sau đây hàm số bậc nhất?
Câu 3: m số
3 2 1y m x m
đồng biến trên R khi
Câu 4. Phương trình bậc hai nào sau đây tổng hai nghiệm bằng 2
Câu 5. Rút gọn biểu thức
1
3 2 2
2 1
A
ta được kết qu
A.
B.
2 2.
C.
0.
D.
2 2 2.
Câu 6. Giá trị của m để đường thẳng
2y x
đường thẳng
2 1y x m
cắt nhau tại
một điểm nằm trên trục tung
A. 3
B. 3
C. 1
D. 1
Câu 7. Cho hai đường tròn (O, 4cm) (O’, 6cm). Biết OO’ = 5 cm thì vị trí tương đối của
hai đường tròn
A.cắt nhau.
B.tiếp xúc ngoài.
C.tiếp xúc trong.
D.không cắt nhau.
Câu 8. Cho hình chữ nhật ABCD AB = 3cm , CB = 4cm. Quay hình chữ nhật đó một
vòng quanh cạnh AB được một hình trụ. Thể tích hình trụ đó bằng
    (8.0 điểm)
 . (1.5 điểm)
Rút gọn các biểu thức:
a)
1 15 12
A
5 2
3 2
.
b)
2 28 4 8
3 4 1 4
x x x x x
B
x x x x
(với
0, 16x x
).
  (1.5 điểm)
Cho phương trình
2
2( 1) 2 10 0x m x m
(m tham số).
PHÒNG GD & ĐT TP NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THCS MỸ
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán Lớp 9
ĐỀ THI THỬ VÒNG I
Thời gian làm bài 120 phút
(Đề thi gồm 02 trang)
A.
3 3y x
B.
y 3x 3
C. y = -3
D.
1
3
3
y
x
A.
3.m
B.
3.m
C.
3.m
D.
3.m
A.
2
2 3 0.x x
B.
2
2 1 0.x x
C.
2
2 2 0.x x
D.
2
2 1 0.x x
A. 48cm
3
B. 36cm
3
C. 36
cm
3
D. 48
cm
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. Giải phương trình với m = 4.
 Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình hai nghiệm
1 2
,x x
sao cho
2 2
1 2 1 2
8S x x x x
đạt giá trị nhỏ nhất.
 . (1.0 điểm)
Giải hệ phương trình
2 2
2 2
2
2.
x y x xy y
x y
 . (3.0 điểm)
Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Đường chéo AC BD cắt
nhau tại E. Gọi F hình chiếu của E trên AD. Đường thẳng CF cắt đường tròn tại điểm
thứ hai M (M khác C). Gọi N giao điểm của BD và CF.
1. Chứng minh tứ giác ABEF tứ giác CDFE các tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh FA tia phân giác của góc BFM BE.DN = EN.BD.
3. Gọi K trung điểm của DE. Chứng minh tứ giác BCKF nội tiếp.
 . (1.0 điểm)
1. Giải phương trình
2 2
x x 2 x = 2(x 1) 1
.
2. t các số x, y thỏa mãn x
2
+ y
2
= 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = 2x + y
3
.
-------Hết-------
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD & ĐT TP NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THCS MỸ
      
 
   Trắc nghiệm khách quan: (2.0 điểm) Mỗi ý đúng được 0.25 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
B
B
D
B
A
C
A
D
  Tự luận: (8.0 điểm)
 

 

a)
0.5 điểm
3 5 2
1 15 12
A 3 2
3 2 5 2 5 2
3 2 3
2
0.25
0.25
b)
1.0 điểm
2 28 4 8
3 4 1 4
x x x x x
B
x x x x
=
2 28 4 8
( 1)( 4) 1 4
x x x x x
x x x x
0.25
=
2
2 28 ( 4) ( 8)( 1)
( 1)( 4)
x x x x x x
x x
0.25
=
2 28 8 16 9 8
( 1)( 4)
x x x x x x x
x x
=
4 4
( 1)( 4)
x x x x
x x
0.25
=
( 1)( 1)( 4)
( 1)( 4)
x x x
x x
=
1x
0.25
 

 

1.
0.5 điểm
Với
4m
, phương trình trở thành
2
10 18 0.x x
Giải phương trình ta được
1 2
5 7; 5 7.x x
0.5
2.
1.0 điểm
Phương trình nghiệm
3
0
3.
m
m
0.25
Ta có
2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2
8 ( ) 6P x x x x x x x x
Theo định Vi-et ta
1 2
1 2
2( 1)
2 10
x x m
x x m
Do đó
2 2
4 20 64 (2 5) 39P m m m
0.25
Trường hợp 1: Nếu
3 60.m P
0.25
Trường hợp 2: Nếu
2
3 2 5 1 (2 5) 1 40.m m m P
Từ đó tìm được giá trị nhỏ nhất của
40 3.P m
0.25

Bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 - 2019

Bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 - 2019. Bộ đề thi thử vào lớp 10 môn Toán này sẽ giúp các bạn học sinh tự ôn luyện và hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị tốt cho ôn thi vào lớp 10 các trường THPT. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Phòng GD&ĐT Quận Tây Hồ năm học 2018 - 2019

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Mỹ Xá, Nam Định năm học 2018 - 2019

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Nhân Chính năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
13 3.609
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm