Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019 (lần 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh
năm học 2018 - 2019 (lần 1)
Bài 1: (1,5 điểm) Cho parabol (P): y =
4
2
x
đường thẳng (d): y =
1
4
3
x
a) Vẽ (P) (d) trên cùng hệ trục tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) (d) bằng phép tính.
Bài 2: (1 điểm) Cho phương trình: x
2
+ (m - 2)x - m =0 (x ẩn số)
a) Chứng minh rằng phương trình hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của
m..
b) Gọi X
1
, X
2
các nghiệm của phương trình. Định m để
62
21
2
1
mxmxx
Bài 3: (1 điểm) Khoảng cách giữa hai bên sông A B 30km. Một chiếc
thuyền máy xuôi dòng từ A đến B rồi từ B ngược dòng trở về A ngay. Cả đi
về, thuyền máy mất 3 giờ 20 phút. Tính vận tốc của dòng ớc, cho biết vận
tốc thực của thuyền máy 12km/h.
Bài 4: (1 điểm) hai lọ dung dịch muối với nồng độ lần lượt 5% 20%,
Người ta pha trộn hai dung dịch trên để 1 lít dung dịch mới nồng độ 14%.
Hỏi phải dùng bao nhiêu mililít mỗi loại dung dịch?
Bài 5: (1 điểm) mua 100 cái áo với giá mua 1 cái áo 200000 đồng.
bán 60 i áo mỗi cái so với giá mua lãi được 20% 40 cái áo còn lại
bán lẻ vốn hết 5%. Hỏi việc mua bán 100 i áo này, được lãi bao
nhiêu tiền?
Bài 6: (1 điểm) An một cốc nước dạng một hình nón cụt đường kính
miệng cốc 8cm, đường kính đáy cốc 6cm, chiều cao của cốc 12cm. An
dùng cốc đó để đong 10 lít nước. Hỏi An phải đăng ít nhất bao nhiêu lần?
Bài 7: (1 điểm) Một cây chiều cao 14m, mọc phía sau một bức tường cao
8m cách bức tường 12m. Hỏi người quan sát chiều cao 1.8m phải đứng
cách bức tường bao nhiêu mét để thể nhìn thấy ngọn cây?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 8: (2,5 điểm) Cho ΔABC nhọn nội tiếp (O), tia phân giác của BAC cắt BC
tại M, cắt (O) tại N. Từ M kẻ MK
AB ME
AC.
a) Chứng minh: Tứ giác AKME nội tiếp ΔAKE cân
b) Chứng minh: AB,AC = AM.AN suy ra AM
2
= AB.AC-MB.MC
c) Tiếp tuyến tại A của (O) cắt đường thẳng BC tại F. T F kẻ tiếp tuyến FD
với (O) (D khác A).
Chứng minh: DM tia phân giác của BDC.
-----------Hết---------

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019 (lần 1). Đề thi vào lớp 10 môn Toán này sẽ giúp các bạn học sinh tự ôn luyện và hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị tốt cho ôn thi vào lớp 10 các trường THPT. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL ôn thi vào lớp 10 môn Toán trường THCS Lê Ngọc Hân năm học 2017 - 2018 (lần 1)

Đề kiểm tra khảo sát vào lớp 10 môn Toán trường THCS Cầu Giấy, Cầu Giấy năm học 2017 - 2018 (lần 3)

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Hà Huy Tập, Hai Bà Trưng năm học 2018 - 2019

Đánh giá bài viết
3 1.697
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm