Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Mỹ Xá, Nam Định năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD & ĐT TP NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THCS MỸ
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán Lớp 9
ĐỀ THI THỬ VÒNG I
Thời gian làm bài 120 phút
(Đề thi gồm 02 trang)
Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (2.0 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ghi o tờ giấy làm bài.
Câu 1. Điều kiện xác định của biểu thức
1
2x
A.
2.x
B.
2.x
C.
2.x
D.
2.x
Câu 2. Hàm số nào sau đây hàm số bậc nhất?
Câu 3: Hàm số
3 2 1y m x m
đồng biến trên R khi
Câu 4. Phương trình bậc hai nào sau đây tổng hai nghiệm bằng 2
Câu 5. Rút gọn biểu thức
ta được kết quả
A.
2.
B.
2 2.
C.
0.
D.
2 2 2.
Câu 6. Giá trị của m để đường thẳng
2y x
đường thẳng
2 1y x m
cắt nhau tại
một điểm nằm trên trục tung
A. 3
B. 3
C. 1
D. 1
Câu 7. Cho hai đường tròn (O, 4cm) (O’, 6cm). Biết OO’ = 5 cm thì vị trí ơng đối của
hai đường tròn
A.cắt nhau.
B.tiếp xúc ngoài.
C.tiếp xúc trong.
D.không cắt nhau.
Câu 8. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3cm , CB = 4cm. Quay hình chữ nhật đó một
vòng quanh cạnh AB được một nh trụ. Thể tích hình trụ đó bằng
Phần II. Tự luận: (8.0 điểm)
Bài 1. (1.5 điểm)
Rút gọn các biểu thức:
a)
1 15 12
A
5 2
3 2
.
b)
2 28 4 8
3 4 1 4
x x x x x
B
x x x x
(với
0, 16x x
).
Bài 2. (1.5 điểm)
Cho phương trình
2
2( 1) 2 10 0x m x m
(m tham số).
1. Giải phương trình với m = 4.
A.
3 3y x
B.
y 3x 3
C. y = -3
D.
1
3
3
y
x
A.
3.m
B.
3.m
C.
3.m
D.
3.m
A.
2
2 3 0.x x
B.
2
2 1 0.x x
C.
2
2 2 0.x x
D.
2
2 1 0.x x
A. 48cm
3
B. 36cm
3
C. 36
cm
3
D. 48
cm
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình hai nghiệm
1 2
,x x
sao cho
2 2
1 2 1 2
8S x x x x
đạt giá tr nhỏ nhất.
Bài 3. (1.0 điểm)
Giải hệ phương trình
2 2
2 2
2
2.
x y x xy y
x y
Bài 4. (3.0 điểm)
Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Đường chéo AC BD cắt
nhau tại E. Gọi F hình chiếu của E trên AD. Đường thẳng CF cắt đường tròn tại điểm
thứ hai M (M khác C). Gọi N giao điểm của BD CF.
1. Chứng minh t giác ABEF tứ giác CDFE các tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh FA tia phân giác của c BFM BE.DN = EN.BD.
3. Gọi K trung điểm của DE. Chứng minh tứ giác BCKF nội tiếp.
Bài 5. (1.0 điểm)
1. Giải phương trình
2 2
x x 2 x = 2(x 1) 1
.
2. t các số x, y thỏa mãn x
2
+ y
2
= 1. Tìm g tr lớn nhất của biểu thức P = 2x + y
3
.
-------Hết-------
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD & ĐT TP NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THCS M
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT
Môn: Toán
I. Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (2.0 điểm) Mỗi ý đúng được 0.25 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
B
B
D
B
A
C
A
D
II.Phần II. T luận: (8.0 điểm)
Bài 1.
Câu
Nội dung
Điểm
a)
0.5 điểm
3 5 2
1 15 12
A 3 2
3 2 5 2 5 2
3 2 3
2
0.25
0.25
b)
1.0 điểm
2 28 4 8
3 4 1 4
x x x x x
B
x x x x
=
2 28 4 8
( 1)( 4) 1 4
x x x x x
x x x x
0.25
=
2
2 28 ( 4) ( 8)( 1)
( 1)( 4)
x x x x x x
x x
0.25
=
2 28 8 16 9 8
( 1)( 4)
x x x x x x x
x x
=
4 4
( 1)( 4)
x x x x
x x
0.25
=
( 1)( 1)( 4)
( 1)( 4)
x x x
x x
=
1x
0.25
Bài 2:
Câu
Nội dung
Điểm
1.
0.5 điểm
Với
4m
, phương trình trở thành
2
10 18 0.x x
Giải phương trình ta được
1 2
5 7; 5 7.x x
0.5
2.
1.0 điểm
Phương trình nghiệm
3
0
3.
m
m
0.25
Ta có
2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2
8 ( ) 6P x x x x x x x x
Theo định Vi-et ta
1 2
1 2
2( 1)
2 10
x x m
x x m
Do đó
2 2
4 20 64 (2 5) 39P m m m
0.25
Trường hợp 1: Nếu
3 60.m P
0.25
Trường hợp 2: Nếu
2
3 2 5 1 (2 5) 1 40.m m m P
Từ đó tìm được giá trị nhỏ nhất của
40 3.P m
0.25

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Mỹ Xá

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Mỹ Xá, Nam Định năm học 2018 - 2019. Đề thi vào lớp 10 môn Toán này sẽ giúp các bạn học sinh tự ôn luyện và hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị tốt cho ôn thi vào lớp 10 các trường THPT. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Đông Dư, Gia Lâm năm học 2018 - 2019

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019 (lần 1)

Đánh giá bài viết
1 1.434
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm