Lý thuyết ôn thi vào lớp 10 môn Toán trường THCS Nguyễn Chí Thành

Gv: Nguyn Chí Thành 0975.705.122
PHN LÝ THUYT
1. Hai góc đi đnh : Là góc có cnh ca góc này là tia đi mt cnh ca góc kia,
hai góc đi đnh thì bng nhau.
GT


là hai góc đối đỉnh
KL

= 
Chú ý:
- Với n đường thng phân bit giao nhau ti mt đim có 2n tia chung gc. S
góc to bi hai tia chung gc là: 2n(2n-1) : 2 = n( 2n 1). Trong đó có n góc
bt. S góc còn li là 2n(n 1). S cp góc đối đỉnh là: n(n 1).
- Hai góc bù nhau là hai góc có tng bng 180
0
, hai góc ph nhau là hai góc có
tng bng 90
0
, góc bt là góc có s đo bằng 180
0
, góc tù là góc có s đo nằm
trong khong t 90
0
đến 180
0
, góc vuông = 90
0
, góc nhn có s đo nằm trong
khong 0
0
đến 90
0
.
2. Đng trung trực ca đon thng: Là đng
thng vuông góc vi đon thng ti trung điểm ca
đon thng.
- d là trung trực của AB
t¹i I
IA = IB
d AB
-Tính chất:
Mọi điểm nằm trên đưng trung trực của
đoạn thẳng luôn cách đều hai đầu đoạn thẳng
M
d
MA = MB.
3. Góc to bi mt đng thng cắt hai đng thng:
d
I
A
M
y'
x
y
x'
O
Gv: Nguyn Chí Thành 0975.705.122
- Khi một đưng thẳng cắt hai đưng thẳng sẽ tạo ra các cặp góc sole trong, sole
ngoài, đồng vị, trong cùng phía.
- Các cặp góc sole trong: A1 và B3; A4 và B2.
- Các cặp góc sole ngoài: A3 và B1; A2 và B4.
- Các cặp góc đồng vị: A2 và B2; A1 và B1;A3 và B3; A4 và B4.
- Các cặp góc trong cùng phía : A1 và B2; A4 và B3.
- Các cặp góc ngoài cùng phía: A2 và B1; A3 và B4.
3. Hai đng thng song song: Hai đng thng song song thì các cp góc sole
trong bng nhau, các cp góc sole ngoài bng nhau, các cp góc đng v bng
nhau, các cp góc trong cùng phía, ngoài cùng phía bù nhau.
- Có a // b ; c
a = {A}; c
b = {B}
* Du hiu nhn bit hai đng thng song song
- CÆp so le trong; so le ngoµi;
trong ®ång vÞ b»ng nhau
- CÆp gãc trong cïng phÝa; ngoµi
cïng phÝa bï nhau
a // b
4. Tiên đ clit : Qua mt điểm nm ngoài đng thng tn ti duy nht mt
đng thng song song vi đng thng đã cho.
b
a
A
1
2
3
4
4
3
2
1
B
A
M
b
a
Gv: Nguyn Chí Thành 0975.705.122
qua A
b // a
Aa
b
b là duy nhất
5. Từ vuông góc đn song song:
GT
Cho a ; b phân bit ; a // b ; b // c
KL
a // c
GT
Cho a ; b phân bit ; a // b ; b
c
KL
a
c
GT
Cho a ; b phân bit ; a
c ; b
c
KL
a // b
6. Tổng 3 góc trong mt tam giác: Trong mt tam
giác, tổng ba góc trong bng 180
0
GT
ΔABC
KL
+
+
= 180
Trong tam giác vuông, tổng hai góc  đáy bng 90
0
GT
ΔABC;
= 90
KL
+
= 90
Trong tam giác, tổng hai góc trong bng góc ngoài không k vi nó.
GT
ΔABC;
Cx là góc ngoài ti C
KL
+
= 
b
a
c
b
a
c
b
a
c
A
B
C
x
A
B
C
B
A
C

Lý thuyết ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Lý thuyết ôn thi vào lớp 10 môn Toán trường THCS Nguyễn Chí Thành là đề tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Toán lớp 9 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề thi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi vào lớp 10 sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Đông Dư, Gia Lâm năm học 2018 - 2019

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019 (lần 1)

Đánh giá bài viết
13 2.777
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn Toán Xem thêm