Cấu trúc đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 7 năm 2020 - 2021

Cấu trúc - Ma trận đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 7 mới dưới đây nằm trong bộ đề giữa kì 2 lớp 7 môn Anh năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Cấu trúc đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 giúp các em nắm chắc những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm giữa kì 2 lớp 7 hiệu quả.

I. Cấu trúc thi tiếng Anh lớp 7 giữa kì 2 chương trình cũ

1. Vocabulary relating to unit 9-13

2. Grammar and Language focus

– Simple tenses; Past simple tense

– Prepositions of location

– Imperatives

– Adjectives and adverbs of manner.

– Indefinite quantifiers: a little, a lot of, lots of, too much …

– So, too, either and neither

– Would like + N

– Like + N / gerund

– More, less and fewer

– Modal verbs: ought to, should, can, must …

– Adverbs of frequency

– But

– How much is it?

– What is the matter?

– What was wrong with you?

– How far…?

– How about/ What about…?

– Question words

– …

Chú ý:

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra giữa học kỳ II.

II. Cấu trúc Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 chương trình mới

1. Pronunciation

the sounds /e/ and /ei/; /t/, /d/ and /id/; stress in two – syllable words (nouns, adjectives and verbs: simple), stress in three – syllable words (simple)

2. Vocabulary (unit 7-10)

Vocabulary related to:

– Traffic

– Films

– Festivals around the world

– Sources of energy

3. Grammar and Structure

– Used to;

– Connectors: although, despite/ in spite of, however and nevertheless.

– WH/H – questions;

– Adverbial phrases;

– The future continuous;

– The future simple passive.

4. Reading and listening skills

– Reading and listening skills are about the topics: Traffic, films, festivals around the world and sources of energy.

Cấu trúc đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 7 năm 2020 - 2021

Chú ý:

Giáo viên cần căn cứ vào số tiết ôn tập, mức độ tiếp thu của học sinh và các điều kiện thực tế của trường mình để soạn giáo án, lựa chọn các bài tập phù hợp… sao cho học sinh được ôn tập toàn bộ những kiến thức trên trước khi kiểm tra giữa học kỳ II.

Trên đây là Cấu trúc đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 7 năm 2020. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 740
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm