Chính tả lớp 2: Nghe - viết: Kho báu

Chính tả: Nghe - viết: Kho báu

Chính tả lớp 2: Nghe - viết: Kho báu là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 85 có đáp án cho các em học sinh tham khảo củng cố các dạng bài tập điền từ thích hợp vào chỗ trống. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 85

Câu 1. (SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 85) Điền “ua” hoặc “uơ” vào chỗ trống:

- voi h…vòi, m… màng

- th…. nhỏ, chanh ch…

Trả lời

- voi huơ vòi, mùa màng

- thuở nhỏ, chanh chua

Câu 2. (SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 85) Điền vào chỗ trống:

a.“l” hoặc “n”:

“Ơn trời mưa …ắng phải thì,

…ơi thì bừa cạn, …ơi thì cày sâu.

Công lênh chẳng quản bao …âu,

Ngày nay …ước bạc, ngày sau cơm vàng.

Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu”.

b.“ên” hoặc “ênh”:

- “Cái gì cao lớn l… khênh,

Đứng mà không tựa, ngã k… ngay ra.

- “Tò vò mà nuôi con nhện,

Đến khi nó lớn, nó qu… nhau đi.

Tò vò ngồi khóc tỉ ti,

Nhện ơi nhện hỡi, nh… đi đằng nào”.

Trả lời

a.“l” hoặc “n”:

“Ơn trời mưa nắng phải thì,

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

Công lênh chẳng quản bao lâu,

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu”.

b.“ên” hoặc “ênh”:

- “Cái gì cao lớn lênh khênh,

Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra.

- “Tò vò mà nuôi con nhện,

Đến khi nó lớn, nó quện nhau đi.

Tò vò ngồi khóc tỉ ti,

Nhện ơi nhện hỡi, nhện đi đằng nào”.

>> Bài tiếp theo: Tập đọc lớp 2: Bạn có biết?

Ngoài các bài giải bài tập SGK Tiếng Việt 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.262
Sắp xếp theo
    Học tốt tiếng Việt lớp 2 Xem thêm