Chính tả lớp 2: Nghe - viết: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

Chính tả: Nghe - viết: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

Chính tả lớp 2: Nghe - viết: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 48 có đáp án chi tiết cho các em học sinh luyện tập các dạng bài điền từ thích hợp vào chỗ trống, tìm từ có nghĩa. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 48

Câu 1. (SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 48) Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống:

“...ăm gian ..ều nhỏ thấp …e te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập …òe

…ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

…àn ao ….óng ….ánh bóng trăng ….oe"

(Nguyễn Khuyến)

Trả lời

“Năm gian lều nhỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe"

(Nguyễn Khuyến)

Câu 2. (SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 48) Tìm những từ có nghĩa điền vào chỗ trống:

Vần

âm đầu

b

r

l

m

th

tr

ươt

rượt

ươc

bước

Trả lời

Vần

âm đầu

b

r

l

m

th

tr

ươt

rượt

lướt

thướt

mướt

mượt

thượt

trượt

ươc

bước

rước

lược

thước

trước

>> Bài tiếp theo: Tập làm văn lớp 2: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

Ngoài các bài giải bài tập SGK Tiếng Việt 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên

Đánh giá bài viết
1 1.696
Sắp xếp theo
    Học tốt tiếng Việt lớp 2 Xem thêm