Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016

Ngày 3/7/2016, các thí sinh bước sang ngày thi thứ 3 trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Các sĩ tử sẽ làm bài thi môn Hóa trong vòng 90 phút vào buổi chiều. Nhằm giúp thầy cô và các bạn có thể đối chiếu kết quả, VnDoc.com đã cập nhật Đề thi - Đáp án chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 do Bộ GD - ĐT công bố.

Bộ GD vs ĐT công bố Đáp án - Đề thi THPT Quốc gia năm 2016 Tất cả các môn

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Toán năm 2016

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
Môn: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 136

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?

A. H2O. B. C2H5OH. C. NaCl. D. CH3COOH.

Câu 2: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

A. Benzyl axetat. B. Tristearin. C. Metyl fomat. D. Metyl axetat.

Câu 3: Kim loại sắt không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. H2SO4 đặc, nóng. B. HNO3 loãng. C. H2SO4 loãng. D. HNO3 đặc, nguội.

Câu 4: PVC là chất rắn vô định hình, cách điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật liệu cách điện, ống dẫn nước, vải che mưa,... PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

A. Vinyl clorua. B. Propilen. C. Acrilonitrin. D. Vinyl axetat.

Câu 5: Kim loại X được sử dụng trong nhiệt kế, áp kế và một số thiết bị khác. Ở điều kiện thường, X là chất lỏng. Kim loại X là

A. W. B. Cr. C. Pb. D. Hg.

Câu 6: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

A. đá vôi. B. boxit. C. thạch cao nung. D. thạch cao sống.

Câu 7: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba?

A. C2H5–NH2. B. (CH3)3N. C. CH3–NH–CH3. D. CH3–NH2.

Câu 8: Etanol là chất có tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng cao sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể dẫn đến tử vong. Tên gọi khác của etanol là

A. ancol etylic. B. axit fomic. C. etanal. D. phenol.

Câu 9: Trước những năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là axetilen. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ khai thác và chế biến dầu mỏ, etilen trở thành nguyên liệu rẻ tiền, tiện lợi hơn nhiều so với axetilen. Công thức phân tử của etilen là

A. CH4. B. C2H6. C. C2H4. D. C2H2.

Câu 10: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. Al. B. Li. C. Ca. D. Mg.

Câu 11: Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

A. propyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. etyl axetat.

Câu 12: Chất X (có M = 60 và chứa C, H, O). Chất X phản ứng được với Na, NaOH và NaHCO3. Tên gọi của X là

A. axit fomic. B. ancol propylic. C. axit axetic. D. metyl fomat.

Câu 13: Điện phân nóng chảy hoàn toàn 5,96 gam MCln, thu được 0,04 mol Cl2. Kim loại M là

A. Ca. B. Na. C. Mg. D. K.

Câu 14: Cho các phát biểu sau:

(a) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ.

(b) Thành phần chính của supephotphat kép gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

(c) Kim cương được dùng làm đồ trang sức, chế tạo mũi khoan, dao cắt thủy tinh.

(d) Amoniac được sử dụng để sản xuất axit nitric, phân đạm.

Số phát biểu đúng là

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

A. 3,15. B. 5,25. C. 6,20. D. 3,60.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2016

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016

Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016

Đáp án tổng hợp các mã đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016

Câu hỏi

Mã đề thi

136

357

468

526

814

951

1

C

B

B

C

B

C

2

B

A

A

A

A

C

3

D

C

A

A

A

D

4

A

D

D

D

C

B

5

D

A

A

C

B

C

6

D

A

A

C

D

C

7

B

A

C

B

C

D

8

A

C

B

B

B

B

9

C

B

A

A

C

A

10

B

C

D

D

C

C

11

B

D

C

C

D

A

12

C

D

B

C

B

C

13

D

A

B

B

D

D

14

C

B

D

D

D

B

15

A

C

C

B

B

A

16

A

D

D

A

D

D

17

A

B

B

A

B

A

18

A

D

D

D

B

D

19

C

B

A

A

A

B

20

A

B

C

D

B

A

21

A

B

B

D

C

C

22

B

D

B

B

B

A

23

B

A

D

C

A

D

24

A

B

D

D

C

D

25

C

A

C

A

A

B

26

D

D

D

B

A

B

27

D

B

B

D

C

B

28

B

C

B

B

A

C

29

B

A

D

A

C

D

30

A

A

C

C

A

C

31

D

D

D

A

B

B

32

D

B

A

D

C

B

33

B

C

C

D

B

A

34

D

B

D

C

D

D

35

C

C

B

B

D

A

36

A

A

A

C

D

D

37

B

B

A

C

A

B

38

C

D

B

A

A

A

39

C

C

A

B

C

C

40

A

C

A

C

B

C

41

D

A

C

C

C

A

42

D

D

C

B

A

C

43

D

D

B

B

D

B

Đánh giá bài viết
1 4.292
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa học khối A Xem thêm