Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2019 Sở GD&ĐT Nam Định

[GIẢI CHI TIẾT] Đề thi thử môn Địa sở GD&ĐT tỉnh Nam Định
năm 2019
Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:......................................................................................................
Số báo danh:................................................................................................................
Câu 1: Một trong các thế mạnh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là phát triển
A. cây công nghiệp hàng năm, cây ăn quả nhiệt đới.
B. cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới.
C. cây lương thực, cây thực phẩm, cây đặc sản vụ đông.
D. cây lương thực, cây ăn quả, cây đặc sản và trồng rừng.
Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không phải của vùng đồng bằng sông Hồng?
A. Khí hậu có mùa đông lạnh do ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc
B. Địa hình chủ yếu là đồng bằng, đồi núi chỉ chiếm diện tích nhỏ ở phía đông, đông nam.
C. Dân số đông, nguồn lao động dồi dào, có trình độ.
D. Là vùng trọng điểm lớn thứ hai cả nước về sản xuất lương thực, thực phẩm.
Câu 3: Kim ngạch xuất khẩu nước ta tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do tác động của việc
A. đẩy mạnh công nghiệp hóa và đô thị hóa
B. đẩy mạnh khai thác khoáng sản các loại.
C. mở rộng và đa dạng hóa nhiều thị trường.
D. tham gia nhiều thành phần kinh tế.
Câu 4: Vai trò của vùng duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan sẽ
ngày càng quan trọng hơn cùng với việc
A. nâng cấp sân bay nội địa và quốc tế trong vùng.
B. xây dựng đường Hồ Chí Minh qua vùng.
C. phát triển và nâng cấp các tuyến đường ngang trong vùng.
D. nâng cấp quốc lộ 1 và đường sắt Bắc - Nam.
Câu 5: Sự màu mỡ của đất feralit ở miền đồi núi nước ta phụ thuộc chủ yếu vào
A. nguồn gốc của đá mẹ. B. quá trình xâm thực - bồi tụ.
C. điều kiện khí hậu của vùng núi. D. kĩ thuật canh tác của con người.
Câu 6: Đảo lớn nhất khu vực Đông Nam Á và lớn thứ ba trên thế giới là
A. Gia-va B. Lu-xôn. C. Xu-ma-to-ra D. Ca-li-man-ta
Câu 7: Cho biểu đồ: Căn cứ vào biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu GDP phân theo ngành
kinh tế của In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a năm 2016?
A. In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a có tỉ trọng ngành công nghiệp cao nhất trong cơ cấu.
B. In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a có tỉ trọng ngành dịch vụ cao nhất trong cơ cấu.
C. In-đô-nê-xi-a có tỉ trọng ngành nông nghiệp thấp hơn Ma-lai-xi-a
D. Ma-lai-xi-a có tỉ trọng ngành công nghiệp cao hơn In-đô-nê-xi-a
Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 19, hai tỉnh có diện tích trồng lúa (năm 2007) lớn nhất nước
ta là
A. An Giang và Kiên Giang. B. Kiên Giang và Long An.
C. Kiên Giang và Đồng Tháp D. An Giang và Long An.
Câu 9: Sản xuất công nghiệp vùng Bắc Trung Bộ chưa tương xứng với tiềm năng chủ yếu do
A. hậu quả của chiến tranh. B. cơ sở hạ tầng yếu kém.
C. thiên tai xảy ra nhiều. D. thiểu tài nguyên thiên nhiên.
Câu 10: Loại đất chiếm diện tích lớn nhất cần cải tạo ở nước ta hiện nay là
A. đất mặn. B. đất phèn.
C. đất xám bạc màu. D. đất than bùn, glây hóa
Câu 11: Cho bảng số liệu: Giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Phi-líp-pin, giai đoạn 2010 -
2016 (Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB thống kê, 2017) Theo bảng
số liệu, để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Phi-lip-pin giai
đoạn 2010 - 2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. Kết hợp B. Cột C. Miền D. Đường
Câu 12: Biện pháp quan trọng nhất để tăng sản lượng lương thực trong điều kiện đất nông nghiệp có
hạn ở nước ta là
A. đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ.
B. trồng nhiều cây hoa mầu.
C. khai hoang mở rộng diện tích.
D. phát triển mô hình vườn - ao - chuồng (V.A.C).
Câu 13: Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự phân hóa lượng mưa theo không gian ở nước ta là
A. tác động của gió mùa
Đánh giá bài viết
1 117
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm