Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 Sở GD&ĐT Thanh Hóa

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ & ĐT THANH HÓA ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Môn thi: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:.......................................................................
Số báo danh:............................................................................
Câu 1: Bản ch thị Nhật Pháp bắn nhau hành động của chúng ta” (12/3/1945) đã xác định kẻ thù
chính của nhân dân Đông Dương là:
A. Thực dân Pháp tay sai B. Thực n Pháp
C. Thực dân Pháp Phát xít Nhật. D. Phát t Nhật
Câu 2: Sự kiện o đánh dấu chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai Nam Phi bị xóa bỏ hoàn toàn? A.
Nhân n Nam Phi nổi dậy khởi nghĩa trang.
B. Thực dân Anh rút khỏi Nam Phi.
C. Nenxơn Mandela trở thành tổng thống người da đen đầu tiên.
D. 17 nước châu Phi giành độc lập.
Câu 3: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nguyên nhân chủ yếu nào khiến Nhật Bản thực hiện chính sách
đối ngoại liên minh chặt ch với Mỹ?
A. Để tiếp tục nhận viện trợ của Mỹ. B. Tiếp tục giảm chi phí quốc phòng.
C. Bảo đảm lợi ích quốc gia của Nhật Bản. D. Giúp Mỹ thực hiện Chiến lược toàn cầu.
Câu 4: Nhận xét o sau đây không đúng về ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pari năm 1973? A.
kết quả cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân dân ta hai miền đất nước.
B. Buộc Mỹ phải công nhận các quyền dân tộc bản của nhân dân ta, rút hết quân đội về nước.
C. Miền Bắc được giải phóng, tạo thời để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn Miền Nam.
D. Với hiệp định Pari, ta đã đánh cho cút, tạo thời cơ tiến lên đánh cho Ngụy nhào.
Câu 5: Hiệp ước Bali (1976) đánh dấu sự khởi sắc của ASEAN đã xác định được A.
Nhiệm vụ bản của các nước ASEAN.
B. Mục tiêu hoạt động của t chức ASEAN.
C. Những nguyên tắc bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN.
D. Vai trò của tổ chức ASEAN.
Câu 6: Căn cứ vào điều kiện lịch sử nào, Bộ chính trị Trung ương Đảng đã đề ra chủ trương, kế hoạch
giải phóng Miền Nam?
A. Khả năng chi viện của Miền Bắc cho tiền tuyến Miền Nam.
B. Mỹ cắt giảm viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.
C. Quân Mỹ quân đồng minh của Mỹ đã rút khỏi Miền Nam.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Sau hiệp định Pari, so sánh lực lượng thay đổi lợi cho ta.
Câu 7: Cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 Nga đã làm được nhiệm vụ gì?
A. Lật độ chế độ chuyên chế Nga hoàng
B. Đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc
C. Giải quyết được mâu thuẫn giữa giai cấp.
D. Giải quyết được vấn đề ruộng đất vấn đề dân tộc
Câu 8: Trong giai đoạn 1919 1925, sự kiện nào đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt
Nam?
A. Nhóm Cộng Sản Đoàn được lập ra.
B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thành
lập.
C. Thành lập Công hội (bí mật)
D. Bãi công của công nhân Ba Son.
Câu 9: Tháng 12/1950, với Pháp “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương nhằm mục đích A.
Từng bước thay chân Pháp Đông Dương. B. Kéo i cuộc chiến tranh Việt Nam.
C. Tham chiến trực tiếp với Pháp Đông Dương. D. Hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương.
Câu 10: Hội nghị lần thứ 15 ban chấp hành Trung Ương Đảng Lao động Việt Nam (1/1959) đã xác định
phương hướng bản của cách mạng miền Nam khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng
con đường
A. Đấu tranh trang kết hợp với đấu tranh chính trị ngoại giao.
B. Đấu tranh chính trị ch yếu, kết hợp với đấu tranh trang.
C. Đấu tranh đòi Diệm thi hành hiệp định Giơnevơ.
D. . Sử dụng bạo lực cách mạng.
Câu 11: Cuộc chiến đấu của quân n Việt Nam tại các đô thị phía bắc tuyến 16 từ cuối năm 1946 đến
đầu năm 1947 đã
A. phá hủy toàn bộ phương tiện vật chất của Pháp
B. tạo điều kiện cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến lâu dài.
C. buộc pháp phải thay đổi chiến lược chiến tranh.
D. tiêu diệt lực lượng quan trọng của quân Pháp.
Câu 12: Nước nào được coi cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mỹ Latinh sau chiến tranh
thế giới thứ 2?
A. Peru. B. Argentina. C. Cuba. D. Mehico.
Câu 13: Theo thỏa thuận của hội nghị Pốt-xđam, việc giải giáp Quân Nhật Đông Dương được giao cho
A. Quân đội Anh quân đội Trung Hoa Dân Quốc.
B. Quân đội Anh Hồng quân Liên Xô.
C. Quân đội Mỹ Hồng quân Liên Xô.
D. Quân đội Pháp quân đội Mỹ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 14: Trong xu thế toàn cầu hóa, các nước đang phát triển thể rút ngắn thời gian xây dựng phát
triển đất nước, ch yếu là do
A. Khai thác hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, kỹ thuật công nghệ từ bên ngoài.
B. Sự giúp đỡ của các t chức kinh tế, tài chính quốc tế.
C. Sự hợp tác, đối thoại, sự trợ giúp của các nước phát triển.
D. Khai thác được nguồn nhân công phong phú rẻ mạt.
Câu 15: Nội dung của ba chương trình kinh tế lớn được Đại hội VI (12/1986) đề ra
A. Máy móc, lương thực - thực phẩm hàng xuất khẩu.
B. Lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu.
C. Hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu máy móc.
D. Lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng máy móc.
Câu 16: Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng cộng sản Đông Dương (2/ 1951) quyết định đưa Đảng ra
hoạt động công khai với tên mới
A. Đông Dương Cộng Sản Đảng.
B. Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Đảng Lao động Việt Nam.
D. Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn.
Câu 17: Nhân tố chủ yếu chi phối c quan hệ quốc tế trong hơn 4 thập kỉ nửa sau thế kỉ XX là:
A. Cục diện chiến tranh lạnh. B. S ra đời của các tổ chức liên kết khu vực.
C. Sự nh thành xu hướng đa cực. D. Xu thế toàn cầu hóa.
Câu 18: Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản Việt Nam vào cuối năm 1929 chứng tỏ
A. Phong trào u nước theo xu hướng sản đã phát triển mạnh mẽ.
B. Điều kiện thành lập chính Đảng sản Việt Nam đã chín muồi.
C. Hoạt động hiệu quả của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
D. Quá trình phát triển từ t phát lên t giác của phong trào công nhân đã hoàn thành.
Câu 19: Nội dung nào không phải nguyên nhân thất bại của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần
Vương?
A. Phương thức tác chiến theo kiểu phong kiến.
B. Triều đình cấu kết với thực n Pháp đàn áp phong trào.
C. Thiếu sự tổ chức lãnh đạo thống nhất.
D. Mang tính địa phương, thiếu sự liên kết.
Câu 20: Thực dân Pháp thất bại trong kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh Đà Nẵng 1958
A. Quân Pháp không quen thủy thổ khí hậu Việt Nam
B. B quân dân ta đánh trả quyết liệt
C. Quân Pháp chủ quan chưa sự chuẩn bị kỹ càng
D. Quân Pháp không người chỉ huy tài giỏi

Đề thi thử năm 2019 môn Lịch sử

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 320
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm