Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi thử năm 2019 môn Lịch sử

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội

Mã đề 020

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 Sở GD&ĐT Hà NộiĐề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 Sở GD&ĐT Hà NộiĐề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 Sở GD&ĐT Hà NộiĐề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội

Đáp án chi tiết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử Sở GD&ĐT Hà Nội

Câu 1. Chọn: A

Phương pháp: sgk 12 trang 180.

Cách giải: Trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, Mĩ sử dụng chủ yếu là lực lượng quân đội Sài Gòn, có sự phối hợp về hỏa lực, không quân, hậu cần Mĩ và vẫn do Mĩ chỉ huy bằng hệ thống cố vấn.

Câu 2. Chọn: A

Phương pháp: So sánh, nhận xét.

Cách giải:

Điểm khách nhau cơ bản giữa cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là mục tiêu đấu tranh:

  • Cách mạng tháng Hai: đấu tranh lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng, giành chính quyền về tay nhân dân.
  • Cách mạng tháng Mười: đấu tranh lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Câu 3. Chọn: B

Phương pháp: sgk 11 trang 142.

Cách giải:

Phan Châu Trinh đấu tranh bằng biện pháp cải cách như nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó như là điều kiện tiên quyết để giành độc lập.

Câu 4. Chọn: B

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Sau năm 1954, miền Bắc được giải phóng, miền Nam vẫn nằm dưới ách thống trị của Mĩ – Diệm. => Nhiệm vụ chung của cách mạng miền Nam là phải hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.

Với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 – 1975): ta đã hoàn thành nhiệm vụ trên, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.

Chú ý: Năm 1976, ta hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Câu 5. Chọn: B

Phương pháp: sgk 12 trang 47-49, suy luận.

Cách giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai:

  • Giai đoạn 1945 – 1950: Các nước Tây Âu phục hồi kinh tế bị tàn phá sau chiến tranh.
  • Giai đoạn 1950 – 1973: Các nước Tây Âu có nền kinh tế phát triển nhanh, trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn trên thế giới cùng với Mĩ và Nhật Bản. Đồng thời, đạt được nhiều thành tựu về khoa học – kĩ thuật.
  • Giai đoạn 1973 – 1991: Các nước Tây Âu lâm vào suy thoái, khủng hoảng, phát triển không ổn định kéo dài đếu đầu thập kỉ 90.
  • Giai đoạn 1991 – 2000:Các nước Tây Âu trải qua giai đoạn suy thoái ngắn, từ năm 1994 mới có sự phục hồi và phát triển.

=> Giai đoạn 1950 – 1973 là giai đoạn kinh tế các nước Tây Âu phát triển nhất.

Câu 6. Chọn: D

Phương pháp: sgk 12 trang 71, suy luận.

Cách giải: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, đặc trưng nổi bật trong quan hệ quốc tế là thế giới bị chia thành hai phe (Tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa) do hai siêu cường Mĩ và Liên Xô đứng đầu mối phe. Đặc biệt từ năm 1947 đến năm 1989, Liên Xô và Mĩ lại ở trong tình trạng Chiến tranh lạnh, gây nên tình trạng căng thẳng trong quan hệ quốc tế.

=> Sự đối đầu giữa Liên Xô và Mĩ là nhân tố chủ yếu chi phối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 7. Chọn: B

Phương pháp: shk 12 trang 54.

Cách giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản rất coi trọng giáo dục và khoa học – kĩ thuật, luôn tìm cách đẩy nhanh sự phát triển bằng cách mua bằng phát minh sáng chế.

Câu 8. Chọn: D

Phương pháp: sgk 11 trang 126.

Cách giải:

Trong giai đoạn thứ hai của phong trào Cần Vương (1888 – 1896), phong trào tiếp tục phát triển, quy tụ thành những trung tâm lớn và ngày càng lan rộng.

Câu 9. Chọn: A

Phương pháp: sgk trang 100.

Cách giải:

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) đã xác định phương pháp đấu tranh của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1936 – 1939 là: kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

Câu 10. Chọn: C

Phương pháp: sgk 12 trang 112.

Cách giải:

Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp, quân Pháp chống cự yếu ớt rồi nhanh chóng đầu hàng.

Câu 11. Chọn: D

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Trong những năm 20 của thế kỉ XX, khuynh hướng cách mạng vô sản ngày càng thắng thế trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam là do: khuynh hướng vô sản bắt đầu từ nước Nga, đặc biệt ảnh hướng đến Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Mười Nga (1917), đây là khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của lịch sử là cần phải có giap cấp lãnh đạo đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân và nông dân (vốn là hai lực lượng đông đảo nhất trong cách mạng Việt Nam) để chống Pháp, giành độc lập dân tộc. Trong khi đó, giai cấp tư sản đại diện cho khuynh hướng dân chủ tư sản lúc này còn non yếu về chính trị, nhỏ bé về
kinh tế. Khuynh hướng vô sản phù hợp với yêu cầu của lịch sử hơn rất nhiều so với khuynh hướng dân chủ tư sản đang lỗi thời.

Câu 12. Chọn: C

Phương pháp: sgk 12 trang 129.

Cách giải:

Ngày 14-9-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí với đại diện chính phủ Pháp bản Tạm ước, tiếp tục nhân nhượng cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế - văn hóa.

Câu 13. Chọn: C

Phương pháp: sgk 12 trang 33.

Cách giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại diễn ra mạnh mẽ.

Câu 14. Chọn: D

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Trong chiến dịch Việt Bắc năm 1947, Bộ chỉ huy chỉ đạo các khu phải phát động rộng rãi chiến tranh du kích, bất ngờ đánh những trận nhỏ dọc theo đội hình, tiêu hao lực lượng để phân tán, kìm chân và gây tâm lý hoang mang cho địch. Đồng thời, ta điều chỉnh lực lượng, kết hợp chặt chẽ giữa bộ đội, dân quân, du kích làm nhiệm vụ tại chỗ với các tiểu đoàn cơ động của Chiến dịch, tổ chức các trận tác chiến tập trung; dùng hình thức phục kích là chính, với quy mô nhỏ, nhằm vào các đơn vị nhỏ của địch đang vận động làm mục tiêu chủ yếu. Đặc biệt nhất là hai trận phục kích tại Đèo Bông Lau và trận Đoan Hùng, Khe Lau.

Câu 15. Chọn: C

Phương pháp: sgk 12 trang 165.

Cách giải:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định nhiệm vụ của các mạng miền Nam là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (do sau Hiệp định Giơnevơ, chỉ miền Bắc được giải phóng, miền Nam vẫn nắm dưới ách thống trị của Mĩ – Diệm).

Câu 16. Chọn: B

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Quyết định tại Hội nghị Ianta có liên quan trực tiếp đến việc Pháp trở lại Đông Dương, trong hội nghị đã quyết định: các nước Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây

=> Ngay sau đó Pháp cùng với các nước Tây Âu đã quay trở lại xâm lược các thuộc địa cũ của mình. Hơn nữa, Anh với Pháp vốn không ưa nhau nên tại thời điểm năm 1945 chưa có gì đảm bảo Anh sẽ giúp Pháp.

Chú ý: Đề bài có thể có hai đáp án đúng B và D, nhưng xét theo thời gian Pháp quay trở lại Việt Nam và phân tích ở trên thì đáp án B hợp lí hơn.

Câu 17. Chọn: B

Phương pháp: sgk 12 trang 23.

Cách giải:

Tháng 12-1978, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua đường lối cải cách, mở cửa do Đặng Tiểu Bình khởi xướng.

Câu 18. Chọn: D

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 là một xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản. Tuy nhiên, các tổ chức này lại hoat động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau làm cho phong trào cách mạng trong nước có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn. Đây cũng là hạn chế lớn nhất trong quá trình hoạt động của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929.

Câu 19. Chọn: C

Phương pháp: so sánh, nhận xét.

Cách giải:

Đáp án A: là đặc điểm của chiến lược “Chiến lược đặc biệt”.

Đáp án B: là âm mưu của Mĩ trong “Đông Dương hóa chiến tranh”.

Đáp án C: chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Việt Nam hóa chiến tranh” Mĩ đều thực hiện âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”.

Đáp án D: là biện pháp thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.

Câu 20. Chọn: C

Phương pháp: sgk trang 88.

Cách giải:

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã xác định nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tư sản phản cách mạng, giành độc lập tự do.

Câu 21. Chọn: B

Phương pháp: sgk 12 trang 149, suy luận.

Cách giải:

Điện Biên Phủ là vùng rừng núi rộng lớn ở Tây Bắc, gần với biên giới Lào, có vị trí then chốt ở Đông Dương và Đông Nam Á nên quân Pháp cố nắm giữ => Pháp cố gắng xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương.

Câu 22. Chọn: D

Phương pháp: So sánh, nhận xét.

Cách giải:

Đáp ánChiến tranh đặc biệt
(1961 – 1965)
Chiến tranh cục bộ
(1965 – 1968)
Việt Nam hóa
chiến tranh
(1969 – 1973)
A ×- ×
B- × ×
C---
D× × ×

Câu 23. Chọn: C

Phương pháp: sgk 12 trang 25.

Cách giải:

Năm 1945, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh, đây là thời cơ thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc ở các nước. Tuy nhiên, chỉ có ba nước Đông Nam Á đã chớp thời cơ và giành độc lập: Inđônêxia (17-8-1945), Việt Nam (2-9-1945) và Lào (12-10-1945).

Câu 24. Chọn: C

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Việt Nam Quốc dân đảng do Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài và Phó Đức Chính sáng lập, là một đảng chính trị theo xu hướng cách mạng dân chủ tư sản, tiêu biểu cho bộ phận tư sản dân tộc Việt Nam.

Câu 25. Chọn: D

Phương pháp: Nhận xét, đánh giá

Cách giải:

Chiến thắng Ấp Bắc và chiến thắng và chiến thắng Vạn Tường đều là hai thắng lợi quân sự quan trọng, mở đầu cho cuộc đấu tranh chống lại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ.
- Hai chiến thắng này chứng tỏ nhân dân miền Nam có khả năng đánh bại chiến lược chiến tranh của Mĩ, là tiền đề quan trọng cho những chiến thắng tiếp theo. Cụ thể, chiến thắng Vạn Tường chứng tỏ nhân dân miền Nam có khả năng đánh bại quân Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968).

Câu 26. Chọn: D

Phương pháp: sgk 12 trang 40.

Cách giải:

Cao trào đấu tranh vũ trang diễn ra mạnh mẽ ở Mĩ Latinh đã biến châu lục này thành “Lục địa bùng cháy”.

Câu 27. Chọn: C

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Sau năm 1954, miền Bắc được giải phóng, miền Nam vẫn nằm dưới ách thống trị của Mĩ – Diệm. => Miền Nam chiến đấu trực tiếp chống Mĩ, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân còn miền Nam đối với miền Nam là hậu phương lớn chi viện sức người sức của cho miền Nam.

Chú ý: Đáp án A: là vai trò, vị trí của cách mạng miền Bắc đối với cách mạng cả nước.

Câu 28. Chọn: C

Phương pháp: sgk 12 trang 53.

Cách giải:

Ngày 8-9-1951, Nhật kí với với Mĩ Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật -> Chấm dứt chế độ chiếm đóng của đồng minh.

Câu 29. Chọn: C

Phương pháp: sgk 12 trang 58.

Cách giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã vươn lên thành nước tư bản giàu mạnh nhất, vượt xa các nước tư bản khác, nắm độc quyền vũ khí nguyên tử=> Mĩ tự cho mình quyền lãnh đạo thế giới.

Câu 30. Chọn: B

Phương pháp: sgk 12 trang109.

Cách giải:

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng tại Pác Bó (Hà Quảng – Cao Bằng) đã xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Việt Nam là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

Câu 31. Chọn: C

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Trong cách mạng tháng Tám, Đảng ta đã nhân cơ hội Nhật đầu hàng Đồng minh (15-8-1945) để phát động nhân dân tiến hành tổng khởi nghĩa. => Đảng ta đã lợi dụng tình thế và thời cơ khách quan thì có thể giành thắng lợi cơ bản, thắng lợi quyết định hoàn toàn trong thời gian ngắn mà tiết kiệm được xương máu.

Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975, nhân cơ hội so sánh lực lượng lực lượng có lợi cho cách mạng, đặc biệt là sau chiến thắng Phước Long => Đảng ta đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam Việt Nam trong hai năm 1975 và 1976 và nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ”, “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”. Chiến dịch Tây Nguyên (từ 4/3 đến 24/3/1975) là chiến dịch đầu tiên thể hiện đảng ta đã áp dụng được bài học kinh nghiệm từ cách mạng tháng Tám vào hoàn cảnh thực tế của cách mạng lúc đó, nhanh chóng chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

Câu 32. Chọn: D

Phương pháp: Liên hệ.

Cách giải:

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày 22-12-1944 là tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Câu 33. Chọn: B

Phương pháp: sgk 12 trang 136, suy luận.

Cách giải:

Trong chiến dịch Biên giới (1950), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp ra mặt trận để cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch chỉ đạo và động viên bộ đội chiến đấu.

Câu 34. Chọn: A

Phương pháp: sgk 12 trang 43.

Cách giải:

Trong giai đoạn 1945 – 1973, Mĩ là nước đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và đi đầu trong cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp.

Câu 35. Chọn: B

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, Pháp chỉ chú trọng việc khai thác mỏ, trước hết là các mỏ than. Ngoài ra, các cơ sở khai thác thiếc, kẽm, sắt đều được bổ sung thêm vốn, nhân công và đẩy mạnh tiến độ khai thác. Khai mỏ giúp cung cấp nguyên liệu cần thiết cho việc phát triển công nghiệp chính quốc chứ không phát triển tại thuộc địa. Mục đích của Pháp không muốn kinh tế Việt Nam phát triển, muốn kinh tế Đông Dương bị cột chặt vào nền kinh tế Pháp và là thi trường độc chiếm của Pháp. Ngoài ra, thực dân Pháp không chú trọng phát triển công nghiệp nặng, vì nếu tập trung phát triển ngành này ở Việt Nam, kinh tế Việt Nam sẽ trở nên tư chủ và giảm dần sự phụ thuộc vào Pháp.

=> Pháp cần hạn chế sự phát triển của công nghiệp nặng ở Việt Nam để cột chặt nên kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế của Pháp, biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa do nền công nghiệp của các nước tư bản sản xuất.

Câu 36. Chọn: D

Phương pháp: sgk 12 trang 141, suy luận.

Cách giải:

Ngày 11-3-1951, Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào được thành lập đã tăng cường khối đoàn kết của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trong đấu tranh chống kẻ thù chung là thực dân Pháp và can thiệp Mĩ.

Câu 37. Chọn: B

Phương pháp: sgk 12 trang 78, suy luận.

Cách giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nông dân vẫn là giai cấp chiếm số lượng đông đảo nhất của cách mạng. Xuất phát từ mâu thuẫn sâu sắc của giai cấp nông dân với đế quốc và tay sai nên nông dân vẫn là giai cấp đóng vai trò hăng hái nhất, lực lượng cách mạng to lớn nhất của cách mạng.

Câu 38. Chọn: C

Phương pháp: sgk 12 trang 10, suy luận.

Cách giải:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh đất nước chịu nhiều tổn thất về người và của, khó khăn nhiều mặt: khoảng 27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 7 vạn làng mạc, gần 32000 xí nghiệp bị tàn phá.

Câu 39. Chọn: A

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Từ xác định mâu thuẫn cơ bản nhất của xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai => Nhiệm vụ hàng đầu là đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc. Đảng ta đã chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu (Bắt đầu bằng Hội nghị tháng 11-1939 và kết thúc bằng Hội nghị tháng 5-1941).

Câu 40. Chọn: A

Phương pháp: Nhận xét, đánh giá.

Cách giải:

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến cuối những năm 20, trên đất nước Việt Nam đã diễn ra những biến đổi quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục. Mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai.

=> Các phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản và tiểu tư sản ở Việt Nam từ năm 1919 đến 1925 đều nhằm chống đế quốc, tay sai đòi các quyền lợi về kinh tế- chính trị, dưới hình thức công khai, hợp pháp và đều mang tính chất dân tộc dân chủ công khai.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài tiếp theo của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 Sở GD&ĐT Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.512
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

    Xem thêm