Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Hóa Chuyên tỉnh Thái Bình năm 2020

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Hóa Chuyên tỉnh Thái Bình năm 2020 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm, biên soạn đáp án. Đây là đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm các dạng bài Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo

Ngày 26/7, Sở GD&ĐT Thái Bình chính thức tổ chức kì thi chung tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 môn Ngữ Văn, Tiếng Anh và Toán. Đề thi & Đáp án sẽ được VnDoc.com đăng tải ngay sau khi hết thời gian làm bài.

Các em học sinh gửi đề thi cho Fanpage VnDoc.com tại: VnDoc.com để có đáp án NHANH và CHÍNH XÁC nhất.

1. Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Hóa Chuyên tỉnh Thái Bình năm 2020

Câu 1. 

1. 

(1) 2H2S (Y1)+ 3O2 (Y2)\overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2SO2 (Y3)+ 2H2O

(2) SO2 (Y3)+ Cl2 (Y4)+ H2O → HCl + H2SO4

(3) 3Cl2 (Y4) + 6FeSO4 (Y5) →  2FeCl3 + 2Fe2(SO4)3

(4) 10NaCl (Y6) + 2KMnO4(Y7) + 8H2SO4 → 5Cl2 (Y4) + 5Na2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

(5) SO2 (Y3) + KMnO4 (Y7) + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

2. nH3PO4 = 0,3 mol

PTHH:

H3PO4 + KOH → KH2PO4 + H2O

H3PO4 +  2KOH → K2HPO4 + 2H2O 

H3PO4 + 3KOH → K3PO4 + 3H2O

Theo pt ta có: nKOH = nH2O= 0,5a

BTKL: maxit + mKOH = mH2O + m muối 

         0,3.98 + 0,5a.56 = 0,5.a.18 + 59,8 

=> a = 1,6M

Câu 2. 

1.

a. Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4 

H2SO4 ở đây là loãng dư do đó Cu không phản ứng, sản phẩm sinh ra Fe2(SO4)3 phản ứng với Cu 

b. 

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 (dư) → Fe(NO3)3 + Ag

c.

 K + H2O → KOH + H2

Al2O3 + KOH → AlKO2 + H2O 

d. 

3Cu + 8HNO3 (đặc nóng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + H2O

Dung dịch sau phản ứng có màu xanh sinh ra ion Cu2+

Khí NO sinh ra phản ứng trức tiếp với O2 tạo khí NO2 màu nâu đỏ

2. 

nSO2 = 0,05 mol

2MxOy + (6x - 2y)H2SO4đặc, nóng → xM2(SO4)3 + (3x-2y)SO2 + (6x-2y)H2O

2                                                                                    3x -2y

7,2/(x.M + 16y)                                                              0,05 mol

x/y = 16/(21,6-0,1M)

Gọi x/y = n

Biên luận tìm được tỉ số x/y = 1, M = 56 

CT cần tìm là: FeO

Câu 3. 

1.

Cl2, H2, O2

Khí được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng cách:

Cho chất rắn phản ứng với chất lỏng hoặc dung dịch: H2, Cl2

Zn + H2SO4(loãng) → ZnSO4 + H2

4HCl (đăc) + MnO2 (rắn) → MnCl2 + Cl2 + H2O 

Nhiệt phân chất rắn: O2

KClO3 → KCl + 3O2 (to, MnO2, xt)

b. Khí được thu theo phương pháp đẩy không khí: O2, Cl2,  vì nặng hơn không khí, H2 vì nhẹ hơn không khí

Đẩy nước: Khí O2, H2 tan ít trong nước

2

nAgNO3= 0,5.1,4 = 0,7 mol.

Gọi số mol của MgCl2; NaCl; NaBr  lần lượt là x, y, z mol.

PTHH:

MgCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl↓ + 2Mg(NO3)2

x            2x                      2x

NaBr + AgNO3 → AgBr↓ + NaNO3

y           y                y

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

z               z            z

Gọi số mol AgNO3 dư là a mol.

Mg + 2AgNO3 → 2Ag↓ + 2Mg(NO3)2

a/2    a                  a (mol)

Theo bài ra ta có: a.108 – 24.a/2 = 14,4 => a= 0,15

mhh = 95x + 58,5y + 103z = 36,65

m ↓= (2x + y).143,5 + 188z = 85,6

nAgNO3 phản ứng = 2x + y + z = 0,7 - 0,15 = 0,55

Giải hệ phương trình được:

x = 0,1; y = 0,2; z = 0,15

% MgCl2 = 0,1.95/36,65 = 25,92%

% NaCl = 0,2.58,5/36,65 = 31,92%

% NaBr = 0,15.103/36,65 = 42,16% 

Câu 4. 

Khối lượng giảm: mCO2 + mH2O - m kết tủa = -19,912

=> mCO2 + mH2O = 19,448 

Gọi số mol của CO2, H2O lần lượt là x, y:

Ta có: 44x + 18y = 19,448 (1)

12x + 2y = 4,64 (2)

Giải hệ phương trình

x = 0,348 

y = 0,232

Tỉ lệ: x/y = 3/4 => CTHH: C3H4

Câu 5.

1. 

Saccarozo  \overset{(1)}{\rightarrow} glucozo \overset{(2)}{\rightarrow} C2H5OH \overset{(3)}{\rightarrow} CH3COOH \overset{(4)}{\rightarrow}CH3COOC2H5 \overset{(5)}{\rightarrow} CH3COONa

(1) C12H22O11 + H2O \overset{H^{+ } ,t^{\circ } }{\rightarrow} C6H12O6 + C6H12O6

(2) C6H12O6 \overset{men}{\rightarrow} 2C2H5OH + 2CO2

(3) C2H5OH + O2 \overset{men}{\rightarrow} CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH →CH3COOC2H5 + H2O

(5) CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

2.

Chia ( RCOOCH3 + RCOOH) thành 1 nhóm và CH3OH

Bào toàn khối lượng:

2,76 + m O2 = 1.8 + 5.28 => n O ( hhX) = 0.07

mà n( RCOOCH3 + RCOOH)= nNaOH = 0,03

=> 0,03 . 2 + n CH3OH = 0,07

=> nCH3OH = 0,01

=> số gam CH3OH sản sinh từ este khi xp là 0,02 hay nRCOOCH3 = 0.02

=> n RCOOH = 0,01

0,01.M ROOH + 0,02.M ROOCH3 + 0,01.32 = 2.76

=> R = 27

=> C2H3COOH

(Đáp án sẽ được cập nhật liên tục, trên VnDoc vui lòng ấn bài viết để theo dõi)

2. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Hóa Chuyên tỉnh Thái Bình năm 2020

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Hóa tỉnh Hòa Bình

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên hóa tỉnh Thái Bình năm 2020

................................

Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2020 các môn khác nhau như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.001
Sắp xếp theo

Luyện thi

Xem thêm