Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Bến Tre năm 2019

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bến Tre

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Anh của sở Giáo dục và Đạo tạo Bến Tre năm học 2019 - 2020 có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời bạn đọc tham khảo!

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bến Tre năm 2019

Câu Đáp án
1. B
2. B
3. D
4. A
5. D
6. B
7. D
8. A
9. D
10. D
11. B
12. C
13. D
14. B
15. C
16. D
17. D
18. A
19. C
20. C
21. C
22. C
23. D
24. C
25. A
26. satisfaction
27. beautìully
28. inform
29. boring
30. nationwide
31. D
32. A
33. D
34. D
35. A
36. A
37. B
38. C
39. B

Question 40: I would like you to help me do this exercise.

→ Would you mind helping me do this exercise?

Question 41: Nobody told me about her sick mother.

→ I was not told about her sick mother.

Question 42: pleased / that my son / get/ highest mark / exam

→ I am pleased that my son gets the highest mark in the exam.

Question 43: Although/she /have/ tried hard/, /she/can't/earn/ enough /money/buy/computer.

→Although she has tried hard, she can't earn enough money to buy a (the) computer.

Question 44: education, entertainment

Question 45: it/ this language - it brings us a lot of benefits/ mastering English helps us have a better future

Đề thi chính thức Tiếng anh vào lớp 10 - Bến Tre

Đề thi môn Anh vào 10 Bến Tre năm 2019 gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm và 10 câu tự luận. Các kiến thức tập chung chủ yếu vào chương trình học môn tiếng anh lớp 9 (THCS).

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Bến Tre năm 2019 Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.901
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 9 Xem thêm