Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2019

Truy cập: Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hà Tĩnh năm 2020 để đối chiếu kết quả bài làm sau khi thời gian làm bài kết thúc.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 sở GD - ĐT Hà Tĩnh môn Anh

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Anh của sở Giáo dục và Đạo tạo Hà Tĩnh năm học 2019 - 2020 có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời bạn đọc tham khảo

Đáp án mã đề 02

1. C 2. B 3. B 4. A 5. D 6. A 7. A 8. B 9. D 10. C

11. A 12. D 13. D 14. B 15. C

16. A 17. B 18. B 19. B 20. C

21. It is necessary for you to do the morning exercises every day.

22. My sister would rather go to work by bus rather than be driven by her husband.

23. D 24. D 25. A 26. B 27. B

28. article 29. stop 30. completely 31. if

32. because 33. leftovers 34. impossible 35. lasts

36. In spite of his broken leg, he managed to get out of the car.

37. A new laptop was bought by my brother last month.

38. She hasn't used her smart phone for two weeks.

39. Hannah is the tallest (student) in my class.

40. You should take the price into consideration before you decide whether to buy it or not

Xem thêm đáp án chi tiết đề thi môn Văn vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh: Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Ngữ Văn Sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2019 - 2020 NEW

Đề thi

Mã đề 02

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đang được cập nhật liên tục trên VnDoc.com

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Hà Tĩnh năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
14 9.202
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm