Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Bình Phước năm 2019

HOT Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Bình Phước 2021

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Phước

Đề thi chính thức môn Tiếng Anh vào lớp 10 môn Anh của sở Giáo dục và Đạo tạo Bình Phước năm học 2019 - 2020 có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời bạn đọc tham khảo!

Truy cập: Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Phước năm 2020 để đối chiếu đáp án & đề thi ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh tỉnh Bình Phước năm 2019

1. C 2. D 3. D 4. B 5. A

6. B 7. A 8. B 9. C 10. B

11. C 12. C 13. A 14. B 15. B

16. D 17. C 18. A 19. D 20. D

21. A 22. C 23. B 24. B

25. interesting 26. hurriedly 27. famous 28. useful

29. F 30. T 31. F 32. T

33. Ann asked me if I could speak English.

34. She has not returned to her village for two years.

35. I wish I could speak English frequently.

36. The stadium which was built two years ago is very large.

Đề thi chính thức Tiếng anh vào lớp 10 - tỉnh Bình Phước

Đang được cập nhật trên VnDoc.com

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Bình Phước năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
11 11.645
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm