Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Hải Dương năm 2019

Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Hải Dương

Đề thi chính thức vào lớp 10 môn Anh của sở Giáo dục và Đạo tạo Hải Dương năm học 2019 - 2020 có đáp án nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời bạn đọc tham khảo!

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Hải Dương năm 2019

1.A
2.C
3.B
4.B
5.C
6.A
7.C
8.A
9.C
10.B
11.A
12.B
13.B
14.C
15.A
16.B
17.C
18.B
19.B
20.D
21.F
22.E
23.B
24.A
25.C
26.B
27.A
28.B
29.C
30.A
31.C
32.A
33.B
34.B
35.C

36. I wish I could speak English fluently

37. The temple which we visited two weeks ago was built in the 14th century.

38. Cats have been domesticated (by people) for thousands of years.

39. If the weather were not bad today, the children could go camping.

40. Dr. Cameron advised Mr. Black to cut down on his smoking and attend a yoga class.

Đề thi chính thức Tiếng anh vào lớp 10 - tỉnh Hải Dương 2019

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh

Đang được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh Sở GD&ĐT Hải Dương năm 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 các môn khác như: đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 môn Toán, đề thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.950
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm